Gio Bao Vung Thuong Hai

  $15.00
  Qty:

  Gió Bão Vùng Thượng Hải

   English Title:  "Shanghai Conspiracy"
   Item Description: Total 10 DVDs.
   Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .
   Số Dĩa: 10 DVDs 100% uncompressed  DVD.
   Video: Hình Ảnh Tốt
   Audio: Vietnamese  language

    Phim rất hay, mời bạn mua xem

   Starring:Lưu Gia Linh, Lâm Tuấn Hiền, Lưu Thanh Vân, Thái Gia Lợi, Ngô Chấn Vũ, Cao Phi...

  • Availability: 100
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.