Ho So Luat Tap 2

$12.50
Qty:

Hồ Sơ Luật 2

English Title:  The File Of Justice II

Item Description: Total 08 DVDs.

Thể Loại: Luật Pháp, do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rỏ Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

Starring:Âu Dương Chấn Huê, Trần Tú Văn, Lưu Mỹ Quyên, Lạc Ứng Quân, Lương Uyển Tĩnh, Lâm Ỹ Kỳ, Đào Đại Vũ....

  • Availability: 99
  • Manufacturer: TVBI

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.