Ho So Luat Tap 3

$15.50
Qty:

Hồ Sơ Luật 3

English Title:  The File Of Justice III

Item Description: Total 10 DVDs.

Thể Loại: Luật Pháp, do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rỏ Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

Starring: Trần Tú Vân, Âu Dương Chấn Huê, Đào Đại Vũ, Lưu Mỹ Quyên, Lâm Bảo Di, Đàm Chí Quang, Trần Mai Hinh, Tô Vĩnh Khang....

  • Availability: 99
  • Manufacturer: TVBI

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.