Ho So Luat

  $11.00
  Qty:

  Hồ Sơ Luật

  English Title:  The File Of Justice

  Item Description: Total 07 DVDs.

  Thể Loại: Hành Động, do Hồng Kong thực hiện .

  Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed  DVD.

  Video: Hình Ảnh Rỏ Đẹp

  Audio: Vietnamese  language

   

  Starring:Âu Dương Chấn Huê, Trần Tú Văn, Lưu Mỹ Quyên, Lạc Ứng Quân, Đặng Từ Phong, Đào Đại Vũ, Tô Hạnh Hoàn
  • Availability: 99
  • Manufacturer: TVBI

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.