Huyen Thoai Bach Xa (Retail)

  $10.50
  Qty:

  Huyền Thoại Bạch Xà (Retail)

  English Title: Madame White Snake

  Item Description: Total 06 DVD-R.

  Thể Loại: Huyền Thoại Bạch Xà , do TaiSeng thực hiện .

  Số Dĩa: 06 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

  Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

  StarringLưu Thọ, Phàn Việt Minh, Trần Tử Hàm, Lưu Tiểu Phong, Lưu Hy Viên, Tạ Ninh...

  • Availability: 99
  • Manufacturer: China

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.