Free shipping

US order $65, International order $250

Easy Payment

Credit Card, Check, Money Order

48hrs Shipping

For All US States

Large Variety

5,000+ Products

Xin Thông Báo: Kể từ 1/1/2018 chúng tôi tạm ngừng làm DVDs phim mới. Thay vào đó chúng tôi sẽ phát hành phim bộ mới dạng Blu-Ray chất lượng cao HD1080p hoặc HD 720p. Ngoài ra, chúng tôi sẽ dự kiến bán phim giá rẻ dạng download trực tiếp.

For Free DVDs below base on theprice after applied discount code and before the shipping cost.

Giá Tiền Trước Khi Tính Cước PhíKhuyến Mãi (Free DVDs)
Tiền còn lại $70-$90Tặng 1 phim bộ giá $20 trở xuống
Tiền còn lại $91-$140Tặng 2 phim bộ giá $20 trở xuống hoặc 1 phim bộ giá $40 trở xuống
Tiền còn lại $141-$199Tặng 3 phim bộ giá $20 trở xuống hoặc 2 phim bộ giá $25 trở xuống
Tiền còn lại $200-$270Tặng 4 phim bộ giá $20 trở xuống hoặc 3 phim bộ giá $25 trở xuống
Tiền còn lại từ $271 trở lênTặng 5 phim bộ giá $20 trở xuống hoặc 4 phim bộ giá $25 trở xuống