Phim Lẻ

Tất cả những phim lẻ dưới đây điều là dạng RETAIL. PRINT COLOR LABEL ON DISC.
Sort By:  
Quoc San 007 (Retail)

*Quốc Sản 007"* (Retail) 

 

English Title: "From Beijing with Love"

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Hành Động, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Tinh Trì....

$2.50
Hoc Truong Uy Long 1,2,3 (Retail)

Học Trường Ủy Long 1,2,3 (Retail)

English Title: Fight Back To School 1,2,3

Item Description: Phim Lẽ: Complete Set 03 DVD-Retail.

Thể Loại: Xã Hội Vui, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 03 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Tinh Trì, Ngô Mạnh Đạt, Trương Mẫn....

$7.50
Chua Bip Thuong Hai (Retail)

*Chúa Bịp Thượng Hải - Thần Bài 3* (Retail)

English Title: God of Gamblers Part III Back To Shanghai

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-Retail.

Thể Loại: Cờ Bạc, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Tinh Trì....

$2.50
Doan Binh Phu Qui (Retail)

*Đoàn Binh Phú Quí* (Retail)

English Title: The Fortune Code

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-Retail.

Thể Loại: Hành Động, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lưu Đức Huê, Mai Diễm Phương, Đàm Vịnh Lân, Hồng Kim Bảo....

$2.50
Tieu Diet Nhan Chung (Retail)

*Tiêu Diệt Nhân Chứng* (Retail)

English Title: Me In The Line Of Duty IV

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-Retail.

Thể Loại: Hành Động, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Chung Tử Đơn, Dương Lệ Thanh ....

$2.50
Tinh Yeu Vuot Khong Gian (Retail)

*Tình Yêu Vượt Không Gian* (Retail)

English Title: Timeless Romance

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-Retail.

Thể Loại: Giả Tưởng, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lương Triều Vĩ, Lý Ỹ Hồng, Lưu Dĩ Đạt, Lâm Thượng Nghĩa, Triệu Ngân Phục, Lý Phong....

$2.50
Anh Hung Dac Vu (Retail)

*Anh Hùng Đặc Vụ* (Retail)

English Title: Eastern Condors

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-Retail.

Thể Loại: Hành Động, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Hồng Kim Bảo, Nguyên Bửu, Ngô Hân, Cao Lệ Hồng....

$2.50
Ba Vuong Ta Giap (Retail)

*Bá Vương Tạ Giáp* (Retail)

English Title: Bury Me High

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-Retail.

Thể Loại: Hành Động, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lý Thái Phượng, Tiền Gia Lạc, Hồ Huệ Trung, Từ Tiểu Minh....

$2.50
Thanh Bai 2 (Retail)

Thánh Bài 2* (Retail)

English Title: The Saint Of Gamblers

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Đánh Bài, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Cát Dân Huy, Khúc Thục Trinh, Thích Tiểu Long, Ngô Mạnh Đạt....

$2.50
Tinh Bao Giang Ho (Retail)

*Tình Báo Giang Hồ* (Retail)

Item Description: Phim Lẽ: Complete Set 01 DVD-Retail. 

PRINT COLOR LABEL ON DISC

Thể Loại: Hành Động, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Tăng Trí Vĩ, Ngô Trấn Vũ, Trần Tiểu Xuân, Quách Thiên Ni, Miêu Kiều Vĩ...

$2.50
Cau Chuyen Canh Sat Tap 1 (Retail)
*Câu Chuyện Cảnh Sát Tập 1* (Retail)
English Title: Police Story
Item Description: Complete Set 01 DVD-Retail. Phim Lẽ
Thể Loại: Cảnh Sát, do TaiSeng thực hiện .
Số Dĩa: 1 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: English language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese
$2.50
Dong Phuong Bat Bai (Retail)
*Đông Phương Bất Bại* (Retail)
English Title: The East Is Red
Item Description: Complete Set 01 DVD-Retail. Phim Lẽ
Thể Loại: Kiếm Hiệp Vui, do TaiSeng thực hiện .
Số Dĩa: 1 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

 

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lâm Thành Hà, Vương Tố Hiền, Dư Vịnh Quan...

$2.50
Gia Toc Tiet Kiem (Retail)

*Gia Tộc Tiết Kiệm* (Retail)

Item Description: Phim Lẽ: Complete Set 01 DVD-Retail. 

PRINT COLOR LABEL ON DISC

Thể Loại: Phim Vui, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Trịnh Du Linh, Trần Dịch Tấn, Dương Thiên Hoa...

$2.50
Vua Lua Bip (Retail)

*Vua Lừa Bịp* (Retail)

Item Description: Phim Lẽ: Complete Set 01 DVD-Retail. 

PRINT COLOR LABEL ON DISC

Thể Loại: Cờ Bạc, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem.

Starring:  Trương Gia Huy, Vương Tinh, Trần Vĩ, Trần Uyển Kỳ...

$2.50
Nhan Chung (Retail)

*Nhân Chứng* (Retail)

Item Description: Phim Lẽ: Complete Set 01 DVD-Retail. 

PRINT COLOR LABEL ON DISC

Thể Loại: Hành Động, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Tạ Đình Phong, Trương Gia Huy...

$2.50
Nang Thien Su (Retail)

*Nàng Thiên Sư* (Retail)

English Title: The Attractive One

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội , do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lưu Thanh Vân, Dung Tố Nhi, Đỗ Văn Trạch....

$2.50
Tram Nam Hanh Phuc (Retail)

*Trăm Năm Hạnh Phúc* (Retail)

English Title: Love For All Seasons

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

PRINT COLOR LABEL ON DISC

Thể Loại: Xã Hội , do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Cổ Thiên Lạc, Trịnh Tư Vân....

$2.50
Vua Han Chau (Retail)

*Vua Hàn Châu* (Retail)

English Title: The Lord of Hangzhou

 

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Võ Thuật, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

$2.50
Ngan Nhan Cham (Retail)

*Ngàn Nhân Chẳm* (Retail)

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Vương Tố Hiền, Tiền Tiểu Hào, Vương Vũ, Vương Tiểu Phụng...

$2.50
Giai Nhan Xau Xi (Retail)

*Giai Nhân Xấu Xí* (Retail)

English Title: The Irresistible Piggies

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Vui, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Phùng Đức Luân, Lý Gia Hân, Trần Tiểu Xuân....

$2.50
Per Page      41 - 60 of 131