Phim Lẻ

Tất cả những phim lẻ dưới đây điều là dạng RETAIL. PRINT COLOR LABEL ON DISC.
Sort By:  
Linh Hon Bat An (Retail)

*Linh Hồn Bất An* (Retail)

English Title: The Occupant

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Phim Ma, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Nhuận Phát, Diệp Thiện Văn, Huỳnh Bát Minh....

$2.50
Tan Anh Hung Ban Sac (Retail)

*Tân Anh Hùng Bản Sắc* (Retail)

English Title: Retur to A Better Tomorrow

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Trịnh Y Kiện, Khưu Thục Trinh, Lưu Thanh Vân....

$2.50
Quy Che Giang Ho (Retail)

*Quy Chế Giang Hồ* (Retail)

English Title: Rules Of The Game

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Cổ Thiên Lạc, Phương Trung Tín, Dương Cung Như....

$2.50
Tinh Nguyen (Retail)

*Tình Nguyện* (Retail)

English Title: Fly Me to Polari

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Richie Ren (Yam Yin-Chai), Cecilia Cheung Pak-Chi, William So Wing-Hong, Eric Tsang Chi-Wai, Eric Kot Man-Fai, Sharon Tang Shui-Man, Sandy Lamb San-San....

$2.50
Tan Lanh Huyet Thap Tam Ung (Retail)

*Tân Lạnh Huyết Thập Tam Ưngg Tam Phong* (Retail)

English Title: 13 Cold Blood Eagle Fighters

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Dương Lệ Thanh, Lý Tử Hùng, Lưu Tử Huy....

$2.50
Duong Son Dai Huynh (Retail)

*Đường Sơn Đại Huynh* (Retail)

English Title: Shanghai Affairs

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Trần Tử Ðan (Donnie Yen), Chu An, Lý Du....

$2.50
Giang Ho Tam Hiep (Retail)

*Giang Hồ Tam Hiệp* (Retail)

English Title: The Three Swordmen

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lưu Đức Hòa, Lâm Thanh Hà....

$2.50
Ma Vat Ma (Retail)

*Ma Vật Ma* (Retail)

English Title: Ghost again Ghost

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Phim Ma, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Hồng Kim Bảo, Chung Phát....

$2.50
Hoang De Thuong Hai 1,2

*Hoàng Đế Thượng Hải Tập 1,2* (Retail)

English Title: King of Shanghai 1, 2

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 02 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 02 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lữ Lương Vĩ, Diệp Đồng, Lưu Gia Linh....

$5.00
Sanh Tu Quyen (Retail)

*Sanh Tử Quyến* (Retail)

English Title: Due to the Death

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lưu Tùng Nhơn, Trương Thiên Ái, Từ Thiếu Cường....

$2.50
Chung Vo Diem Phimle (Retail)

*Chung Vô Diệm* (Retail)

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp Vui, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Mai Diễm Phương, Trịnh Tú Văn, Trương Bá Chi....

$2.50
Minh Nguyet Kiem Khach (Retail)

*Minh Nguyệt Kiếm Khách* (Retail)

English Title: Sword in the Moon

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Hàn Quốc thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Tào Tại Hiển, Thôi Dân Tú....

$2.50
Chi Vi Yeu (Retail)

*Chỉ Vì Yêu* (Retail)

English Title: Yesterday Once More

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lưu Đức Hòa (Andy Lau), Trịnh Tú Văn, Ngô Gia Long....

$2.50
Mat Canh Phong Van (Retail)

*Mật Cảnh Phong Vân* (Retail)

English Title: My Lucky Stars

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Jackie Chan, Hồng Kim Bảo, Nguyên Bửu....

$2.50
Vo Hiep That Cong Chua (Retail)

*Võ Hiệp Thất Công Chúa* (Retail)

English Title: Holy Weapon

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Trương Mẫn, Trần Gia Linh, Trịnh Du Linh, Ngô Quân Như, Trương Mạn Ngọc, Quan Vĩnh Hà, Lưu Tùng Nhân

Ngô Mạnh Đạt, Trương Vĩ Kiện, Nhâm Đạt Hoa...

$2.50
Vu Khi Nguyen Thuy (Retail)

*Vũ Khí Nguyên Thủy* (Retail)

English Title: Boby Weapon

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

PRINT COLOR LABEL ON DISC

Thể Loại: Xã Hội, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Triệu Văn Trác, Trương Huệ Nghi, Từ Cẩm Giang, Âu Cẩm Tường....

$2.50
Thieu Lam Tieu Tu 1 (Retail)

*Thiếu Lâm Tiểu Tử 1* (Retail)

English Title: Shaolin Popey

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Võ Thuật, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lâm Chí Dĩnh, Thích Tiểu Long, Hào Thiếu Vân....

$2.50
Thieu Lam Tieu Tu 2 (Retail)

*Thiếu Lâm Tiểu Tử 2* (Retail)

English Title: Shaolin Popey II Messy Temple

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Võ Thuật, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Hào Thiếu Vân, Thích Tiểu Long, Ngô Mạnh Đạt....

$2.50
Song Ho (Retail)

*Song Hổ* (Retail)

English Title: We're No Bad Guys

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Lương Vịnh Kỳ....

$2.50
Benh Thai Do Thi (Retail)

*Bệnh Thái Đô Thị* (Retail)

English Title: The Shopaholics

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Phim Vui, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lưu Thanh Vân, Trương Bá Chi, Tử Tiểu Phụng, Trần Tiếu Xuân....

$2.50
Per Page      81 - 100 of 131