Phim Lẻ

Tất cả những phim lẻ dưới đây điều là dạng RETAIL. PRINT COLOR LABEL ON DISC.
Sort By:  
Mot Nha Hai Ho (Retail)

*Một Nhà Hai Hộ* (Retail)

English Title: The Trouble Makers

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Drama, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lý Sản Sâm, Duân Tứ Duy, Maggie Q....

$2.50
Toi Muon Lam Nguoi Mau (Retail)

*Tôi Muốn Làm Người Mẫu* (Retail)

English Title: Supermodel

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Phim Vui, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Trịnh Trung Cơ, Lâm Gia Hân, Sâm Mỹ....

$2.50
Cop Ho Long (Retail)

*Cọp Hổ Lòng* (Retail)

English Title: Tiger on Beat

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Hành Động - Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Nhuận Phát, Lý Nguyên Bá, Lợi Tri....

$2.50
Co Nam Qua Nu (Retail)

*Cô Nam Quả Nữ* (Retail)

English Title: Needing You

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Phim Vui, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lưu Đức Huê, Trịnh Tú Văn....

$2.50
Hoa Thieu Hon Dao (Retail)

*Hỏa Thiêu Hồn Đảo* (Retail)

English Title: Island of Fire

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Cambodian Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Jackie Chan, Lưu Đức Huê, Lương Gia Huy....

$2.50
Dao Thu (Retail)

*Đao Thủ* (Retail)

English Title: Glade Killer

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Trần Tiểu Xuân, Mộng Gia Huệ, Trịnh Hạo Nam....

$2.50
Giac Mong Manh Ho (Retail)

*Giấc Mộng Mãnh Hổ* (Retail)

English Title: The Tragic Fantasy-Tiger of Wanchai

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lưu Thanh Vân, Nhiệm Đạt Huê, Trương Diệu Dương....

$2.50
Chien Than Truyen Thuyet (Retail)

*Chiến Thần Truyền Thuyết* (Retail)

English Title: The Moon Warriors

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lưu Đức Huê, Trương Mạn Ngọc, Mai Diễm Phương, Chung Trấn Đào....

$2.50
Tri Phap Pham Phap (Retail)

*Tri Pháp Phạm Pháp* (Retail)

English Title:

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Tăng Chí Vĩ, Quan Tú Mi, Ngô Ngạn Tổ, Lý Vĩ Thượng....

$2.50
Bach Lien Ta Giao (Retail)

*Bạch Liên Tà Giáo* (Retail)

English Title: White Lotus Cult

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Võ Hiệp, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Đổ Thiếu Tân, Diệp Toàn Chân, Viên Khiết Dinh, Lý Lệ Lệ....

$2.50
Gia Dinh Tinh Vo (Retail)

*Gia Đình Tinh Võ* (Retail)

English Title: House Of Fury

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Action, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Huỳnh Thu Sanh, Ngô Ngạn Tố, Twins....

$2.50
Hoi Tam Hiep (Retail)

*Hội Tam Hiệp* (Retail)

English Title: HK Triad

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lưu Thanh Vân, Châu Ân, Ngô Trấn Vũ....

$2.50
Trai Tim Ngoai Tinh (Retail)

*Trái Tim Ngoại Tình* (Retail)

English Title: Itchy Heart

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Phim Vui, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lưu Thanh Vân, Lưu Gia Linh, Ưng Thái Nhi....

$2.50
Y Thien Do Long Ky Phimle (Retail)

*Ỷ Thiên Đồ Long Ký* (Retail)

English Title: The Evil Cult

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lý Liên Kiệt (Jet Li), Hồng Kim Bảo, Khưu Thục Trinh....

$2.50
Huyet Chien Chi Cam Thanh (Retail)

*Huyết Chiến Chỉ Cấm Thành* (Retail)

English Title: The Duel

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lưu Đức Huê, Trịnh Y Kiện, Triệu Vi, Trương Gia Huy....

$2.50
Thien Hau Ma Chuoc (Retail)

*Thiên Hậu Mạ Chược* (Retail)

English Title: Kung Fu Marjong 2

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Bài Bạc, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Quách Tấn An, Nguyên Hoa, Nguyên Thu....

$2.50
Cao Thu Ma Chuoc (Retail)

*Cao Thủ Mạ Chược* (Retail)

English Title: Kung Fu Marjong

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Bài Bạc, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Quách Tấn An, Nguyên Hoa, Nguyên Thu....

$2.50
Trong An Song Hung (Retail)

*Trọng Án Song Hùng* (Retail)

English Title: Heat Team

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Action- Hành Động, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Quách Phú Thành, Trịnh Hy Di, Trần Dịch Tấn....

$2.50
Thanh Xa (Retail)

*Thanh Xà* (Retail)

English Title: Green Snake

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Triệu Văn Trắc,Vương Tổ Hiền, Trương Mạn Ngọc....

$2.50
Tan Long Mon Khach San (Retail)

*Tân Long Môn Khách Sạn* (Retail)

English Title: Dragon Inn

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Cambodian Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. Subtilte English/Chinese

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lâm Thanh Hà, Lương Gia Linh, Trương Mạn Ngọc....

$2.50
Per Page      101 - 120 of 131