Kiếm Hiệp

Sort By:  
Than Tuong Dieu Huyen (HD)

Thần Tướng Diệu Huyền (HD)

English Title: Face to Fate
Item Description: Trọn bộ 15 DVDs gồm 30 tập.

Thể Loại: Kiếm Hiệp do Taiseng thực hiện .
Số Dĩa: 15 DVDs 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$24.50
Tieu Ly Phi Dao (HD)

Tiểu Lý Phi Đao (HD)

English Title: Legend Of Dagger Lee 1999
Item Description: Trọn bộ 20 DVDs gồm 40 tập.

Thể Loại: Kiếm Hiệp do Taiseng thực hiện .
Số Dĩa: 20 DVDs 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection

$32.00
Tieu Ngao Giang Ho 1996 (Retail)

Tiếu Ngạo Giang Hồ 1996 (Retail)

English Title: State Of Divinity

Item Description: Total 09 DVD-Retail.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$15.20
Han So Tranh Hung (Retail)

*Hán Sở Tranh Hùng* (Retail)

English Title: The Battlefield

Item Description: Total 15 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa , do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trần Ngọc Liên, Ngô Khái Hòa, Ông Mỹ Linh, Thạch Tú…

$24.00
Tan Tieu Ngao Giang Ho 2000 (Retail)

Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ 2000 (Retail)

English Title: States of Divinity 2000
Item Description: Total 16 DVD-Retail.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 16 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$25.50
Manh Le Quan (Retail)

Mạnh Lệ Quân (Retail)

English Title: Eternal Happiness

Item Description: Total 16 DVDs-Retail.

Thể Loại: Cổ Trang Vua Chúa, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 16 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Diệp Tuyền, Lam Phong, Mã Đức Chung, Dương Di, Lưu Ngọc Thủy, Hồ Hạnh Nhi...

$24.00
Hoan Chau Cat Cat 2 (Retail)

*Hoàn Châu Cát Cát 2 * (Retail)

English Title: The Princess Pearl 2

Item Description: Total 24 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 24 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Triệu Vi, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng...

$38.00
Hoang Ha Dai Phong Van (Retail)

Hoàng Hà Đại Phong Vân (Retail)

English Title: The Grand Canal

Item Description: Total 30 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa , do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 30 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Starring: Lương Triều Vĩ, Trần Ngọc Liên, Ngô Khái Hòa, Trần Tú Châu, Huỳnh Nhật Hoa, Lưu Thanh Vân …

$48.00
Dich Thanh (Retail)

* Địch Thanh * (Retail)

English Title: The Legend of Dik Ching

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp , do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Miêu Kiều Vĩ, Lê Mỹ Nhàn, Tăng Giang, Tạ Ninh...

$16.00
Su Tu Ha Dong (DVD9-Retail)

*Sư Tử Hà Đông* (DVD9- Retail)

English Title: "Mutual Affection"

Item Description: Total 05 DVD9-Retail. Double Layer 8X 8.5GB DVD+R

Thể Loại: Cổ Trang Vui, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 05 DVD9-Retail 100% Uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Liệu Vĩ Hùng, Quan Vịnh Hà, Lâm Gia Đông, Trần Gia Huy, Phổ Minh Hiền, Huỳnh Ký Dinh....

$15.00
Thien Long Hiep Khach (Retail)

Thiên Long Hiệp Khách (Retail)

English Title: Demi Gods and Semi Devil

Item Description: Total 22 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp , do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 22 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$36.00
Vo Tac Thien (Retail)

Võ Tắc Thiên - Nhất Đại Nữ Hoàng (Retail)

English Title: Empress Wu Zetian

Item Description: Total 20 DVD-Retail.

Thể Loại: Lịch Sử , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 20 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Starring: Phan Nghinh Tử, Lương Tu Than, Trần Bội Linh, Hứa Gia Vinh...

$32.00
Than Bo - Chien Ngoc Quan Am (Retail)

Thần Bộ - Chiển Ngọc Quan Âm (Retail)

English Title: Lord if Imprisonment II

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Võ Thuật Kiếm Hiệp , do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$13.50
Tuyet Son Tinh Thu (Retail)

Tuyết Sơn Tình Thù (Retail)

English Title: Fox Volant of The Snowy Mountain

Item Description: Total 16 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp , do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 16 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$26.50
Dai Dia Phi Ung (Retail)

Đại Địa Phi Ưng (Retail)

English Title:   Land of the Condors
Item Description: Trọn bộ 03 DVD-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Kiếm Hiệp Do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 03 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình ảnh rỏ] 
Audio: Vietnamese. 
Included: Chapters Selection
Starring: Lê Mỹ Nhàn, Trịnh Lợi,  Lưu Gia Huy, Chu Khiết Nghi, Thiệu Trong Hanh....
$6.00
Tuyet Dai Song Kieu (Retail)

Tuyệt Đại Song Kiêu (Retail)

English Title: The Legendary Sibblings

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp , do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Thanh Kiem (Retail)

Thánh Kiếm (Retail)

English Title: Devil's Disciples

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp , do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Giang Ho Lang Tu (Retail)

Giang Hồ Lãng Tử (Retail)

English Title: The Young Wanderer

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp , do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$15.50
Thien Long Bat Bo 2004 (Retail)

Thiên Long Bát Bộ 2004 (Retail)

English Title: Tian Long Ba Bu

Item Description: Total 20 DVD-Retail.

Thể Loại: Kiếm Hiệp , do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 20 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$31.00
Tieu Ngu Nhi Va Hoa Vo Khuyet (Retail)

Tiểu Ngư Nhi & Hoa Vô Khuyết (Retail)

English Title: The Handsome Siblings

Item Description: Total 16 DVD-R.

Thể Loại: Võ Thuật Kiếm Hiệp , do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 16 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$26.99
Per Page      41 - 60 of 257