Xã Hội

Sort By:  
Truy Lung Tam Tich (Retail)

Truy Lùng Tâm Tích (Retail)

English Title: Summer Heat

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% compressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Tri Dung Canh Gioi (Retail)

Trí Dũng Cảnh Giới (retail)

English Title: Vigilante Force

Item Description: Total 08 DVDs - Retail.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVDs- Retail 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

$8.50
Doi Chien Phan Nghich (Retail)

Đội Chiến Phản Nghịch (Retail)

English Title: Devil's Blues

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% compressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Tam Nu Thien Su Vo Danh (Retail)

Tam Nữ Thiên Sứ Vô Danh (Retail)

English Title: Angles of Mission

Item Description: Total 05 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 05 DVD-R 100% compressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$8.50
Canh Sat Hoang Gia (Retail)

Cảnh Sát Hoàng Gia (Retail)

English Title: The Righteous Cop

Item Description: Total 12 DVD-Retail.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-Retail 100% compressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$18.50
Huu Duyen Ky An (Retail)

Hữu Duyên Kỳ Án (Retail)

English Title: Death Investigation Extension

Item Description: Total 13 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-R 100% compressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$21.50
Thien Ac Doi Dau (Retail)

Thiện Ác Đối Đầu (Retail)
English Title: Good Again Bad

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

$16.50
Doi Dieu Tra Tinh Nhue (Retail)

Đội Điều Tra Tinh Nhuệ (Retail)

English Title: The Threshold Of A Persona

Item Description: Total 15 DVD-Retail.

Thể Loại: Cảnh Sát, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$25.00
Liet Hoa Hung Tam 3 (Retail)

Liệt Hỏa Hùng Tâm 3 (Retail)

English Title: Burning Flame III

Item Description: Total 16 DVD-Retail.

Thể Loại: Cảnh Sát, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 16 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$26.50
Huu Duyen Ky An 2 (Retail)

Hữu Duyên Kỳ Án II (Retail)

English Title: D.I.E. Again

Item Description: Total 13 DVD-Retail.

Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$21.50
Hoc Canh Hung Tam (Retail)

Học Cảnh Hùng Tâm (Retail)

English Title: The Academy

Item Description: Total 08 DVD-Retail.

Thể Loại: Cảnh Sát, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$13.50
Luc Luong Phan Ung IV (Retail)

Lực Lượng Phản Ứng IV (Retail)

English Title: Armed Reaction IV

Item Description: Total 10 DVD-Retail. Trọn Bộ 40 Tập

Thể Loại: Hành Động, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection

$16.50
Luc Luong Phan Ung III (Retail)

Lực Lượng Phản Ứng III ( DVD9-Retail)

English Title: Armed Reaction III

Item Description: Total 04 DVD9-Retail. Trọn Bộ 31 Tập

Thể Loại: Hành Động, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 04 DVD9-Retail 100% Uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection

$8.50
Luc Luong Phan Ung II (Retail)

Lực Lượng Phản Ứng II (Retail)

English Title:Armed Reaction II

Item Description: Total 08 DVD-Retail. Trọn Bộ 31 Tập

Thể Loại: Hành Động, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection

$8.50
Luc Luong Phan Ung (Retail)

Lực Lượng Phản Ứng (Retail)

English Title: Armed Reaction

Item Description: Total 05 DVD-Retail. Trọn Bộ 20 Tập

Thể Loại: Hành Động, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 05 DVD-Retail 100% Uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection

$8.50
Tam Ly Me Ao (Retail)
Tâm Lý Mê Ảo (Retail)
English Title: Placebo Cure
Item Description: Total 10 DVDs-Retail.
Thể Loại: Xã Hội Do TVBI Hồng Kông thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video  Quality [Hình ảnh rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$16.50
Xinh Dep Tuoi Mong (Retail)

Xinh Đẹp Tuổi Mộng (Retail)

English Title: Not Just A Pretty Face
Item Description: Total 10 DVD-Retail. Trọn Bộ 20 tập
Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series
$16.50
Cung Vuot Gian Nan (Retail)

Cùng Vượt Gian Nan (Retail)

English Title: Scavengers' Paradise
Item Description: Total 10 DVD-Retail. Trọn Bộ 20 tập
Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series
$16.50
No Tinh (Retail)

Nợ Tình (Retail)

English Title: Love Bond
Item Description: Total 15 DVD-Retail. Trọn Bộ 30 Tập
Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 15 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series
$24.50
Hon Nhan Va Su Nghiep (Retail)

Hôn Nhân Và Sự Nghiệp (Retail)

English Title: La Femme Desperado

Item Description: Total 11 DVD-Retail. Trọn Bộ 22 Tập.

Thể Loại: Xã Hội, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$18.00
Per Page      101 - 120 of 267