Hàn Quốc

Sort By:  
Bai Luan Vu Cuoi Cung (Retail) (16)

*Bài Luân Vũ Cuối Cùng* (Retail)

English Title: Save the Last Dance

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language Only

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ji Jin, Lee So-Ah, Leo Jing, Leo Su-Jung...

$15.50
Cam Do Nghiet Nga (HD Remux)
Cám Dỗ Nghiệt Ngã (HD Remux)
English Title: Glamorous Temptation
Item Description: Trọn bộ 17 DVDs-Retail gồm 50 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 17 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$26.00
Tin Vang Ngoai Ngo (HD Remux)
Tin Vang Ngoài Ngõ (HD Remux)
English Title: Heard It Through the Grapevine
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 30 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$15.50
Co Gai Xinh Xan (Retail)

Cô Gái Xinh Xắn (Retail)

English Title: Baby Faced Beauty
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do KSB Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection

 

Phim Hay Mời Quý Khách Mua Xem

$15.50
Gia Dinh Ba Dao (HD Remux)
Gia Đình Bá Đạo (HD Remux)
English Title: Sweet Savage Family
Item Description: Trọn bộ 08 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện.
Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$12.50
Muon Neo Tinh Yeu (HD Remux)
Muôn Nẻo Tình Yêu (HD Remux)
English Title: Only Love
Item Description: Trọn bộ 25 DVDs-Retail gồm 123 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 25 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$39.50
Cam Do No Nan (HD Remux)
Cám Dỗ Nợ Nận (HD Remux)
English Title: Temptation
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$11.00
Hoa Moc Lan Thoi @ (HD Remux)
Hoa Mộc Lan Thời @ (HD Remux)
English Title: A Well Grown Daughter, Hana
Item Description: Trọn bộ 24 DVDs-Retail gồm 122 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 24 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$38.00
Anh Mat Nguoi Xua (HD Remux)
Ánh Mắt Người Xưa (HD Remux)
English Title: Angle Eyes
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$11.00
Oan Ban Tham Tinh (HD Remux)
Oán Bạn Thâm Tình (HD Remux)
English Title: Two Women’s Room
Item Description: Trọn bộ 24 DVDs-Retail gồm 119 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 24 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$38.00
Con Gai Toi Dau (HD Remux)
Con Gái Tôi Đâu (HD Remux)
English Title: God’s Gift – 14 Days
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$9.50
Hon Nhan Cua Tu Nuong (HD Remux)
Hôn Nhân Của Tứ Nương (HD Remux)
English Title: Goddness of Mariage
Item Description: Trọn bộ 12 DVDs-Retail gồm 36 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 12 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$18.50
Ba Ngay San Lung (HD Remux)
Ba Ngày Săn Lùng (HD Remux)
English Title: 3 Days
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Hành Động do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$9.50
Bong Che Cuoc Doi (HD Remux)
Bóng Che Cuộc Đời (HD Remux)
English Title: Master's Sun
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 17 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$9.50
Thao Go Oan Tinh (HD Remux)
Tháo Gỡ Oan Tình (HD Remux)
English Title: Arang Magistrate Story
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Cổ Trang do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection

 

$15.50
Bi Mat Cuoc Doi (HD Remux)

Bí Mật Cuộc Đời (HD Remux)

English Title: The Secret of Birth
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 18 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$9.50
De Quoc Hoang Kim (HD Remux)

Đế Quốc Hoàng Kim (HD Remux)

English Title: Empire of Gold
Item Description: Trọn bộ 08 DVDs-Retail gồm 24 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$12.50
Niem Mo Uoc (HD Remux)
Niềm Mơ Ước (HD Remux)
English Title: Cheongdamdong Alice
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$9.50
Tinh Yeu Oi Xin Dung Lai (HD Remux)
Tình Yêu Ơi Xin Dừng Lại (HD Remux)
English Title: That Winter The Wind Blows
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$9.50
Danh Y Tran Hach (HD Remux)
Danh Y Trần Hách (HD Remux)
English Title: Dr. Jin
Item Description: Trọn bộ 08 DVDs-Retail gồm 22 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$12.50
Per Page      21 - 40 of 215