VN Lồng Tiếng

Sort By:  
Nhin Lai Cuoc Doi (VNLT)
Nhìn Lại Cuộc Đời (HD Remux)
 
English Title: You are the Best Lee Soon Shin
Item Description: Trọn bộ 17 DVDs-Retail gồm 50 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 17 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$26.00
Ong Hoang Khach San (VNLT)
Ông Hoàng Khách Sạn (HD Remux)
English Title: Hotel King
Item Description: Trọn bộ 11 DVDs-Retail gồm 32 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 11 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$17.00
Bo Nuoi (VNLT)
Bố Nuôi (HD Remux)
English Title: Cheer Up Mr. Kim!
Item Description: Trọn bộ 25 DVDs-Retail gồm 124 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 25 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$39.50
Cong Chua Lac Nhan Gian (VNLT)
Công Chúa Lạc Nhân Gian (HD Remux)
English Title: King’s Daughter Soo Baek Hyang
Item Description: Trọn bộ 18 DVDs-Retail gồm 108 Tập.
 
Thể Loại: Vua Chúa do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 18 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$27.50
Ky Uc Sat Nhan (VNLT)
Ký Ức Sát Nhân (HD Remux)
English Title: Gap Dong
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Hành Động do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$11.00
Huong Moi Cuoc Doi (VNLT)
Hướng Mới Cuộc Đời (HD Remux)
English Title: A New Leaf
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Hoang Hau Ki (VNLT)
Hoàng Hậu Ki(Retail)
English Title: Empress Ki
Item Description: Trọn bộ 17 DVDs-Retail gồm 51 Tập.
 
Thể Loại: Vua Chúa do KSB Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 17 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim lồng tiếng Việt tại Việt nam.
Included: Chapters Selection
$26.00
Thai Hau Cheon Chu (VNLT)
Thái Hậu Cheon Chu (Retail)
English Title: Princess Chun Chu
Item Description: Trọn bộ 26 DVDs-Retail gồm 78 tập.
 
Thể Loại: Vua Chúa do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 26 DVDs-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection

 

Phim Hay Mời Quý Khách Mua Xem

$41.00
Manh Ho Thieu Lam (VNLT)
Mãnh Hổ Thiếu Lâm  (Retail)
English Title: Shaolin Brave Tiger - 2012
Item Description: Trọn bộ 09 DVD-Retail gồm 30 Tập.
Thể Loại: Võ Thuật Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection

 

Phim Hay Mời Quý Khách Mua Xem

$14.00
Song Gio Bach Gia (VNLT)
Sóng Gió Bạch Gia (VNLT)(Retail)
English Title: The War of Beauties
Item Description: Trọn bộ 12 DVDs-Retail gồm 48 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 12 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
 
Diễn Viên: Hàn Đống, Lâu Nghệ Tiêu, Tuyên Huyên, Kim Minh, Nghê Hồng Khiết, Đồng Hiếu Yên, Tiễn Vịnh Thần.....
$18.50
Te Cong Truyen Ky 2 (VNLT)
Tế Công Truyền Kỳ 2  (Retail)
English Title: The Legend of Crazy Monk 2s
Item Description: Trọn bộ 15 DVD-Retail gồm 60 Tập.
Thể Loại: Truyền Thuyết do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 15 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection

 

Phim Hay Mời Quý Khách Mua Xem

$23.00
Tan Trang Su Tong The Kiet (VNLT)
Tân Trạng Sư Tống Thế Kiệt  (Retail)
English Title: Justice, My Foot
Item Description: Trọn bộ 10 DVD-Retail gồm 30 Tập.
Thể Loại: Tố Tụng do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection

 

Phim Hay Mời Quý Khách Mua Xem

$15.50
Tinh Yeu Quanh Ta (VNLT)
Tình Yêu Quanh Ta (VNLT)(HD Remux)
English Title: Love Around
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 21 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$11.00
Co Kiem Ky Dam (VNLT)
Cổ Kiếm Kỳ Đàm (VNLT)(HD Remux)
English Title: Legend Of The Ancient Sword
Item Description: Trọn bộ 12 DVDs-Retail gồm 49 Tập.
 
Thể Loại: Cổ Trang Tiên Hiệp  do Trung Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 12 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
 
Diễn Viên: Lý Dịch Phong, Dương Mịch, Mã Thiên Vũ, Trịnh Sảng....
$18.50
Ban Giao Huong Dinh Menh (VNLT)
 Bản Giao Hưởng Định Mệnh (VNLT)(HD Remux)
English Title: Symphony of Fate
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 30 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$15.50
Khat Khao Hanh Phuc (VNLT)
Khát Khao Hạnh Phúc (VNLT)(HD Remux)
English Title: I Need Romance
Item Description: Trọn bộ 04 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc và Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 04 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$6.50
Hoang Hau Nhan Hien (VNLT)
 Hoàng Hậu Nhân Hiền (VNLT)(HD Remux)
English Title: Queen In Hyun's Man
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Vua Chúa do KSB Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim lồng tiếng Việt tại Việt nam.
Included: Chapters Selection
$9.50
Quan Mi Hen Ho (VNLT)

Quán Mì Hẹn Hò (HD Remux)

English Title: Ramyun Shop
Item Description: Trọn bộ 05 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc và Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 05 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$8.00
Dai Cong Tu (VNLT)
Đại Công Tử (HD Remux)
English Title: The Pretty Boy Next Door
Item Description: Trọn bộ 05 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc và Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 05 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$8.00
Nho Em (VNLT)
Nhớ Em (HD Remux)
English Title: I Miss You
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 21 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc và Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$11.00
Per Page      201 - 220 of 269