VN Lồng Tiếng

Sort By:  
Hoa Trong Suong (VNLT)
Hoa Trong Sương (VNLT)(Retail)
English Title: Flowers in Fog
Item Description: Trọn bộ 13 DVDs-Retail gồm 54 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$20.00
Chung Vo Diem 2010 (VNLT)
 Chung Vô Diệm 2010 (VNLT)(Retail)
English Title: Zhong Wu Yen
Item Description: Trọn bộ 08 DVDs-Retail gồm 31 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$12.50
Ky Tai Ky Hieu Lam 4 (VNLT)
Kỳ Tài Kỷ Hiểu Lam 4  (HD Remux)
English Title: The Eloquent Ji Xiaolan 4
Item Description: Trọn bộ 11 DVD-Retail gồm 31 Tập.
Thể Loại: Vua Chúa Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 11 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$17.00
Danh Sach Den (VNLT)
Danh Sách Đen (VNLT)(Retail)
English Title: The Menu
Item Description: Trọn bộ 08 DVDs-Retail gồm 24 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội  do HKTV thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$12.50
Doi Dac Nhiem (VNLT) (Retail)
Đội Đặc Nhiệm (Retail)
English Title: Special Crimes Force TEN
Item Description: Trọn bộ 08 DVDs-Retail gồm 21 Tập.
 
Thể Loại: Hành Động do KSB Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim lồng tiếng Việt tại Việt nam.
Included: Chapters Selection
$12.50
Tan Lua Han Tinh Thu (VNLT)(Retail)

Tân Lửa Hận Tình Thù (VNLT)(Retail)

English Title: Yellows Boots
Item Description: Trọn bộ 25 DVDs-Retail gồm 108 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do KSB Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 25 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$39.50
Duong Quy Phi Bi Su (VNLT)

Dương Quý Phi Bí Sử  (Retail)

English Title: The Legend of Yang Guifei
Item Description: Trọn bộ 16 DVD-Retail gồm 49 Tập.
Thể Loại: Vua Chúa Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 16 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp]

Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam

Included: Chapters Selection
$25.00
Vo Tac Thien Bi Su (VNLT)

Võ Tắc Thiên Bí Sử (Retail)

English Title: The Secret History of Wu Zetian
Item Description: Trọn bộ 15 DVD-Retail gồm 54 Tập.
Thể Loại: Vua Chúa Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 15 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$24.50
So Luu Huong Tan Truyen (VNLT)
Sở Lưu Hương Tân Truyện (HD Remux)
English Title: The Legend of Chu Liu Xiang
Item Description: Trọn bộ 09 DVD-Retail gồm 18 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$15.00
Per Page      261 - 269 of 269