VN Lồng Tiếng

Sort By:  
Tuyet Sac Khuynh Thanh (VNLT)
Tuyệt Sắc Khuynh Thành (VNLT)
English Title: Royal Romance
Item Description: Trọn bộ 20 DVDs-Retail gồm 59 Tập.
 
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện.
Số Dĩa: 20 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$32.00
Vinh Quang Dai Duong II (VNLT)

Vinh Quang Đại Đường II (VNLT)

English Title: The Glory Of Tang Dynasty II
Item Description: Trọn bộ 11 DVDs-Retail gồm 32 Tập.
 
Thể Loại: Vua Chúa do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 11 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$17.00
Bo Bo Kinh Tinh (VNLT)
Bộ Bộ Kinh Tình  (HD Remux)
English Title: Scarlet Heart 2
Item Description: Trọn bộ 10 DVD-Retail gồm 39 Tập.
Thể Loại: Xã Hội  Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$15.50
Hoan Hy Huyen Lenh (VNLT)
Hoan Hỷ Huyện Lệnh (VNLT)
English Title: Happy Magistrate
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 10 Tập.
 
Thể Loại: Cổ Trang do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$15.50
Kim Ngoc Man Duong (VNLT)
Kim Ngọc Mãn Đường (VNLT)(HD-Remux)
English Title: Tea Love
Item Description: Trọn bộ 17 DVDs-Retail gồm 49 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 17 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$26.00
Tro Choi Hon Nhan (VNLT)

Trò Chơi Hôn Nhân (VNLT)

English Title:  Married But Available
Item Description: Trọn bộ 7 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do HongKong thực hiện .
Số Dĩa: 7 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$11.00
Dong Loa (VNLT)

Đồng Lỏa (VNLT)

English Title: Provocateur
Item Description: Trọn bộ 9 DVDs-Retail gồm 25 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do HongKong thực hiện .
Số Dĩa: 9 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$14.00
Bon Nang Bo Cu (VNLT)

Bốn Nàng Bồ Củ (VNLT)

English Title: Ex-Girlfriend Club
Item Description: Trọn bộ 04 DVDs-Retail gồm 12 Tập.
 
Thể Loại: Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 04 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$6.50
Xac Suat Hon Nhan (VNLT)

Xác Suất Hôn Nhân (VNLT)

English Title: Marry Me, Or Not??
Item Description: Trọn bộ 5 DVDs-Retail gồm 15 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 5 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$8.00
Nam Than Xuyen Thoi Gian (VNLT)

Nam Thần Xuyên Thời Gian (VNLT)

English Title: A General, A Scholar, and a Eunuch
Item Description: Trọn bộ 11 DVDs-Retail gồm 32 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do HongKong thực hiện .
Số Dĩa: 11 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$17.00
Mat Trai Cua Cong Ly (VNLT)

Mặt Trái Của Công Lý (VNLT)

English Title: Neighborhood Lawyer Jo Deul Ho
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$11.00
Son Hai Kinh Truyen Thuyet Xich Anh (VNLT)

Sơn Hải Kính: Truyền Thuyết Xích Ảnh (VNLT)

English Title: The Classic of Mountains and Sea
Item Description: Trọn bộ 14 DVDs-Retail gồm 42 Tập.
 
Thể Loại: Vua Chúa do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 14 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$21.50
Doi Thu Tinh Truong (VNLT)

Đối Thủ Tình Trường (VNLT)

English Title: Love is Not For Sale
Item Description: Trọn bộ 13 DVDs-Retail gồm 37 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$20.00
Vinh Quang Dai Duong (VNLT)

Vinh Quang Đại Đường (VNLT)

English Title: The Glory Of Tang Dynasty
Item Description: Trọn bộ 20 DVDs-Retail gồm 60 Tập.
 
Thể Loại: Vua Chúa do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 20 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$31.00
Than Tai Den (VNLT)

Thần Tài Đến (VNLT)

English Title: May Fortune Smile On You
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 30 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do HongKongthực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$15.50
Doan Binh Phai Yeu (VNLT)

Đoàn Binh Phái Yếu (VNLT)

English Title: My Unfair Lady
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 28 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do HongKongthực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$15.50
Quy Nang Ham Phan (VNLT)

Quý Nàng Hẩm Phận (VNLT)

English Title: The No No Girl
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do HongKongthực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Ngoc Boi Uyen Uong (VNLT)
Ngọc Bội Uyên Ương (VNLT)(HD-Remux)
English Title: The Yuan Yang Pei
Item Description: Trọn bộ 9 DVDs-Retail gồm 36 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 9 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$14.00
Ga Kho (VNLT)
Gã Khờ (VNLT)(HD Remux)
English Title: The Innocent Man
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc và Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$11.00
Tan Thoi Minh Nguyet (VNLT)

Tân Thời Minh Nguyệt (VNLT)

English Title: The Legend of Qin
Item Description: Trọn bộ 18 DVDs-Retail gồm 54 Tập.
 
Thể Loại: Vua Chúa do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 18 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$29.00
Per Page      21 - 40 of 269