VN Lồng Tiếng

Sort By:  
Tan Than Dieu Dai Hiep (VNLT)
Tân Thần Điêu Đại Hiệp  (VNLT) (HD Remux)
English Title: The Romance Of The Condor Heroes
Item Description: Trọn bộ 17 DVD-Retail gồm 52 Tập.
 
Thể Loại: Kiếm Hiệp Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 17 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$26.00
Tan Loc Dinh Ky 2015 (VNLT)
Tân Lộc Đỉnh Ký (VNLT)
English Title: The Deer and the Cauldron
Item Description: Trọn bộ 25 DVDs-Retail gồm 50 Tập.
 
Thể Loại: Vua Chúa do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 25 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$39.00
Lang Nghe Hanh Phuc (VNLT)
Lắng Nghe Hạnh Phúc (VNLT)
English Title: Someone Like You
Item Description: Trọn bộ 7 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 7 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$11.00
Tan Manh Long Qua Giang (VNLT)
Tân Mãnh Long Quá Giang (VNLT)
English Title: Way of the Dragon
Item Description: Trọn bộ 12 DVDs-Retail gồm 36 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 12 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$18.50
Bi An Trai Tim (VNLT)
Bí Ẩn Trái Tim (VNLT)
English Title: Everybody Has Secrets
Item Description: Trọn bộ 9 DVDs-Retail gồm 36 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 9 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$14.00
Bi Mat Thieu Lam (VNLT)
Bí Mật Thiếu Lâm (VNLT)
English Title: Murder Mystery
Item Description: Trọn bộ 05 DVDs-Retail gồm 10 Tập.

Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện.
Số Dĩa: 05 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$8.00
Ngoc Kiem Ky Duyen (VNLT)
Ngọc Kiếm Kỳ Duyên (VNLT)
English Title: Legend of Goddess Luo
Item Description: Trọn bộ 17 DVDs-Retail gồm 68 Tập.
 
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện.
Số Dĩa: 17 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$26.00
Thich Thanh Hai Nuong (VNLT)
Thích Thanh Hải Nương (VNLT)
English Title: Sea Mother
Item Description: Trọn bộ 13 DVDs-Retail gồm 39 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$20.00
An The Gia Mon (VNLT)
Ẩn Thế Giả Môn (VNLT)
English Title: The Hiddens
Item Description: Trọn bộ 7 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 7 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$11.00
Bich Huyet Thu Huong Mong (VNLT)
Bích Huyết Thư Hương Mộng (VNLT)
English Title: A Scholar Dream of Woman
Item Description: Trọn bộ 13 DVDs-Retail gồm 37 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$20.00
Than Tham Noi Tro (VNLT)
Thần Thám Nội Trợ (VNLT)
English Title: A Detective Housewife
Item Description: Trọn bộ 11 DVDs-Retail gồm 41 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 11 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$17.00
Tieu Mon Quan Kiem (VNLT)
Tiêu Môn Quan Kiếm (VNLT)
English Title: The Great Protector 
Iem Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 38 Tập.
 
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện.
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$15.50
Mau Cua Nuoc Mat (VNLT)
Màu Của Nước Mắt (VNLT)
English Title: The Wife's Lies
Item Description: Trọn bộ 18 DVDs-Retail gồm 53 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 18 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$27.00
Nguoi Thu Ba (VNLT)
Người Thứ Ba (VNLT)
English Title: To the Dearest Intruder
Item Description: Trọn bộ 5 DVDs-Retail gồm 15 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 5 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$8.00
Tuy Duong Anh Hung (VNLT)
Tùy Đường Anh Hùng (VNLT)
English Title: New The Eleventh Son 
Iem Description: Trọn bộ 31 DVDs-Retail gồm 62 Tập.
 
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện.
Số Dĩa: 31 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$48.00
Thuong Gia Ky Tai (VNLT)

Thương Gia Kỳ Tài (VNLT)

English Title:  The Merchants of Qing Dynasty
Item Description: Trọn bộ 9 DVD-Retail gồm 34 Tập.

Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 9 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$14.00
Tan Tieu Thap Nhat Lang (VNLT)
Tân Tiêu Thập Nhất Lang (VNLT)
English Title: New The Eleventh Son
Iem Description: Trọn bộ 11 DVDs-Retail gồm 42 Tập.
 
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện.
Số Dĩa: 11 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$17.00
Minh Nhuoc Hieu Khe (VNLT)
Minh Nhược Hiểu Khê (VNLT)
English Title: Moon River
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 30 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung  Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$15.50
Tho San Tien Thuong (VNLT)
Thợ Săn Tiền Thưởng (VNLT)
English Title: The Bounty Hunter
Item Description: Trọn bộ 6 DVDs-Retail gồm 24 Tập.
 
Thể Loại: Cổ Trang, do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 6 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Ban Trai Cua Me Toi (VNLT)
Bạn Trai Của Mẹ Tôi (VNLT)
English Title: Diamond Lover
Item Description: Trọn bộ 18 DVDs-Retail gồm 70 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 18 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$27.00
Per Page      61 - 80 of 269