VN Lồng Tiếng

Sort By:  
Tan Lieu Trai Chi Di (VNLT)
Tân Liêu Trai Chí Dị (VNLT)
English Title: Ghost Story 4
Item Description: Trọn bộ 10 DVD-Retail gồm 39 Tập.

Thể Loại: Liêu Trai  Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$15.50
Nu Phien Dich (VNLT)
Nữ Phiên Dịch (VNLT)
English Title: Translator
Item Description: Trọn bộ 11 DVDs-Retail gồm 42 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 11 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$17.00
Ngu Thu Dai Nao Dong Kinh (VNLT)
Ngũ Thử Đại Náo Đông Kinh (VNLT)
English Title: The Legend of Miyue
Item Description: Trọn bộ 21 DVD-Retail gồm 42 Tập.

Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 21 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$32.50
Cuoc Chien Hong Nhan (VNLT)
Cuộc Chiến Hồng Nhan (VNLT)
English Title: Battle Of The Beauty
Item Description: Trọn bộ 9 DVDs-Retail gồm 26 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 9 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$14.00
Van Trung Ca (VNLT)
Vân Trung Ca (VNLT)
English Title: Love Yun Ge from the Desert
Item Description: Trọn bộ 23 DVDs-Retail gồm 45 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 23 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$36.00
Bich Huyet Thu Huong Mong (VNLT)
Bích Huyết Thư Hương Mộng (VNLT)
English Title: A Scholar Dream of Woman
Item Description: Trọn bộ 16 DVDs-Retail gồm 47 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 16 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$24.50
Tan Kinh Hoa Yen Van (VNLT)
Tân Kinh Hoa Yên Vân (VNLT)
English Title: New Moment In Peking
Item Description: Trọn bộ 11 DVD-Retail gồm 43 Tập.

Thể Loại: Xã Hội  Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 11 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$17.00
Ban Thuc Truyen Ky (VNLT)
Ban Thục Truyền Kỳ (VNLT)
English Title: Paint Skin
Item Description: Trọn bộ 11 DVD-Retail gồm 42 Tập.
 
Thể Loại: Kiếm Hiệp Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 11 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$17.00
Nac Thang Danh Vong (VNLT)
Nấc Thang Danh Vọng (VNLT)(HD-Remux)
English Title: The Ladder of Love
Item Description: Trọn bộ 27 DVDs-Retail gồm 71 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 27 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$42.00
Hanh Phuc Tro Ve (VNLT)
Hạnh Phúc Trở Về (VNLT)
English Title:  Return of Happiness
Item Description: Trọn bộ 16 DVDs-Retail gồm 48Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 16 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$24.50
Nu Y Minh Phi Truyen (VNLT)
Nữ Y Minh Phi Truyện (VNLT) (HD Remux)
English Title: The Imperial Doctress
Item Description: Trọn bộ 13 DVD-Retail gồm 50 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$20.00
Thach Cam Dang (VNLT)
Thạch Cảm Đang (VNLT)
English Title: Dare Stone Male Tiandong
Item Description: Trọn bộ 12 DVD-Retail gồm 38 Tập.
Thể Loại: Thần Thoại  Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 12 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$18.50
Thoi Gian Tuoi Dep (VNLT)
Thời Gian Tươi Đẹp (HD Remux)
English Title: Good Time
Item Description: Trọn bộ 13 DVD-Retail gồm 38 Tập.
Thể Loại: Xã Hội  Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$20.00
May Hoa Anh Trang (VNLT)
Mây Họa Ánh Trăng (VNLT)
English Title: Bublegum
Item Description: Trọn bộ 9 DVDs-Retail gồm 18 Tập.
 
Thể Loại: Cổ Trang do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$14.00
Ngoi Sao Khoai Tay (VNLT)
Ngôi Sao Khoai Tây (VNLT)
English Title: Potato Star
Item Description: Trọn bộ 40 DVDs-Retail gồm 120 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 40 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$60.00
Canh Bac Hoang Gia (VNLT)
Canh Bạc Hoàng Gia (VNLT)
English Title: Bublegum
Item Description: Trọn bộ 08 DVDs-Retail gồm 24 Tập.
 
Thể Loại: Cổ Trang do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$12.50
Chi Vi Yeu (VNLT)
Chỉ Vì Yêu (VNLT)
English Title: Bublegum
Item Description: Trọn bộ 41 DVDs-Retail gồm 122 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 41 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$61.50
Tinh Yeu Bong Bong Nuoc (VNLT)
Tình Yêu Bong Bóng Nước (VNLT)
English Title: Bublegum
Item Description: Trọn bộ 1 DVDs-Retail gồm 2 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 01 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$2.50
Chi Em Minh Em (VNLT)
Chỉ Yêu Mình Em (VNLT)
English Title: Only You, My Love
Item Description: Trọn bộ 40 DVDs-Retail gồm 120 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 40 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$60.00
Dung Quen Hoa Hong (VNLT)
Đừng Quên Hoa Hồng (VNLT)
English Title: Run, Jang Mi 
Item Description: Trọn bộ 41 DVDs-Retail gồm 123 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 41 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$61.50
Per Page      81 - 100 of 269