VN Lồng Tiếng

Sort By:  
Nu Y Minh Phi Truyen (VNLT)
Nữ Y Minh Phi Truyện (VNLT) (HD Remux)
English Title: The Imperial Doctress
Item Description: Trọn bộ 13 DVD-Retail gồm 50 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$20.00
Thach Cam Dang (VNLT)
Thạch Cảm Đang (VNLT)
English Title: Dare Stone Male Tiandong
Item Description: Trọn bộ 12 DVD-Retail gồm 38 Tập.
Thể Loại: Thần Thoại  Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 12 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$18.50
Bi Mat Bi Thoi Gian Vui Lap (VNLT)
Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp (HD Remux)
English Title: Scarlet Heart 2
Item Description: Trọn bộ 12 DVD-Retail gồm 47 Tập.
Thể Loại: Xã Hội  Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 12 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$18.50
Thoi Gian Tuoi Dep (VNLT)
Thời Gian Tươi Đẹp (HD Remux)
English Title: Good Time
Item Description: Trọn bộ 13 DVD-Retail gồm 38 Tập.
Thể Loại: Xã Hội  Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$20.00
May Hoa Anh Trang (VNLT)
Mây Họa Ánh Trăng (VNLT)
English Title: Bublegum
Item Description: Trọn bộ 9 DVDs-Retail gồm 18 Tập.
 
Thể Loại: Cổ Trang do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$14.00
Ngoi Sao Khoai Tay (VNLT)
Ngôi Sao Khoai Tây (VNLT)
English Title: Potato Star
Item Description: Trọn bộ 40 DVDs-Retail gồm 120 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 40 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$60.00
Canh Bac Hoang Gia (VNLT)
Canh Bạc Hoàng Gia (VNLT)
English Title: Bublegum
Item Description: Trọn bộ 08 DVDs-Retail gồm 24 Tập.
 
Thể Loại: Cổ Trang do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$12.50
Chi Vi Yeu (VNLT)
Chỉ Vì Yêu (VNLT)
English Title: Bublegum
Item Description: Trọn bộ 41 DVDs-Retail gồm 122 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 41 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$61.50
Tinh Yeu Bong Bong Nuoc (VNLT)
Tình Yêu Bong Bóng Nước (VNLT)
English Title: Bublegum
Item Description: Trọn bộ 1 DVDs-Retail gồm 2 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 01 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$2.50
Chi Em Minh Em (VNLT)
Chỉ Yêu Mình Em (VNLT)
English Title: Only You, My Love
Item Description: Trọn bộ 40 DVDs-Retail gồm 120 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 40 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$60.00
Dung Quen Hoa Hong (VNLT)
Đừng Quên Hoa Hồng (VNLT)
English Title: Run, Jang Mi 
Item Description: Trọn bộ 41 DVDs-Retail gồm 123 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 41 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$61.50
Trai Tim Trong Sang (VNLT)
Trái Tim Trong Sáng (VNLT)
English Title: Come! Jang Bo Ri 
Item Description: Trọn bộ 18 DVDs-Retail gồm 52 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 18 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$27.00
Chuyen Tinh Bac Si (VNLT)
Chuyện Tình Bác Sĩ (VNLT)
English Title: Doctors
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 7 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$11.00
Nguoi Vo 100 Ngay (VNLT)
Người Vợ 100 Ngày (VNLT)
English Title: Marriage Contract
Item Description: Trọn bộ 8 DVDs-Retail gồm 16Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 8 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$12.50
Hanh Phuc Tim Lai (VNLT)
Hạnh Phúc Tìm Lại (VNLT)
English Title: One More Happy Ending
Item Description: Trọn bộ 8 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 8 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$12.50
Hoc Duong (VNLT)
Học Đường (VNLT)
English Title: School
Item Description: Trọn bộ 6 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 6 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
quy ong tro lai (VNLT)
Quý Ông Trở Lại (VNLT)
English Title: Diamond Lover
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Tam Long Nguoi Me (VNLT)
Tấn Lòng Người Mẹ (VNLT)
English Title: MOM
Item Description: Trọn bộ 13 DVDs-Retail gồm 50 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$20.00
Cong To Vien Ma Ca Rong (VNLT)
Công Tố Viên Ma Cà Rồng (HD Remux)
English Title: Vampire Prosecutor
Item Description: Trọn bộ 08 DVDs-Retail gồm 24 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện.
Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$12.50
Yeu Trong Toan Tinh (VNLT)
Yêu Trong Toan Tính (VNLT)
English Title: High Society
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Per Page      81 - 100 of 269