VN Lồng Tiếng

Sort By:  
Chuyen Tinh Bong Bong (VNLT)
Chuyện Tình Bong Bóng (VNLT)
English Title: Bublegum
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Luc Long Tranh Ba (VNLT)
Lục Long Tranh Bá (VNLT)
English Title: Six Flying Dragons
Item Description: Trọn bộ 17 DVDs-Retail gồm 50 Tập.
 
Thể Loại: Vua Chúa do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 17 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$26.00
Khi Me Ra Tay (VNLT)
Khi Mẹ Ra Tay (VNLT)
English Title: Angry Mom
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Tam Biet Hon Nhan (VNLT)
Tạm Biệt Hôn Nhân (VNLT)
English Title: Oh My Venus
Item Description: Trọn bộ 21 DVDs-Retail gồm 103 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 21 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$33.50
Ke Nguy Trang (VNLT)
Kẻ Ngụy Trang (VNLT)(HD-Remux)
English Title: Disguiser
Item Description: Trọn bộ 11 DVDs-Retail gồm 41 Tập.

 

Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 11 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$17.00
Co Dau Bep Ca Tinh (VNLT)
Cô Đầu Bếp Cá Tính (VNLT)
English Title: Love Myself or You
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 22 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Thuc Son Chien Ky (VNLT)
Thục Sơn Chiến Kỷ (VNLT) (HD Remux)
English Title: The Legend of Zu 2016
Item Description: Trọn bộ 14 DVD-Retail gồm 56 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 14 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$21.50
Mat Na Anh Hung (VNLT)
Mặt Nạ Anh Hùng (VNLT)(HD Remux)
English Title: Bridal Mask
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 28 Tập.
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$15.50
Thu Thach Tinh Doi (VNLT)
Thử Thách Tình Đời (VNLT)(HD Remux)
English Title: She Was Pretty
Item Description: Trọn bộ 25 DVDs-Retail gồm 122 Tập.
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 25 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$39.00
Con Gai Cua Me Ke (VNLT)
Con Gái Của Mẹ Kế (VNLT)(HD-Remux)
English Title: You're my sisters
Item Description: Trọn bộ 11 DVDs-Retail gồm 42 Tập.

 

Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 11 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$17.00
Tu Thoa Ky Duyen (VNLT)
Tử Thoa Kỳ Duyên (VNLT)(HD Remux)
English Title: Loved in the Purple
Item Description: Trọn bộ 13 DVD-Retail gồm 37 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$20.00
Mot Thoi Quen Lang (VNLT)
Một Thời Quên Lãng (VNLT)(HD Remux)
English Title: She Was Pretty
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.

 

Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Thu Sinh Bong Dem (VNLT)
Thư Sinh Bóng Đêm (VNLT) (HD Remux)
English Title: Scholar Who Walks the Night
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 Tập.

 

Thể Loại: Cổ Trang do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$11.00
Thieu Lam Tang Kinh Cac (VNLT)
Thiếu Lâm Tàng Kinh Các (HD Remux)
English Title: The Fours
Item Description: Trọn bộ 16 DVD-Retail gồm 63 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 16 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$24.50
Moi Tinh Nhu Y (VNLT)
Mối Tình Như Ý (VNLT)
English Title: The Cage of Love
Item Description: Trọn bộ 11 DVDs-Retail gồm 43 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 12 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$18.50
Hoa Tu Dan (VNLT)
Hoa Tư Dẫn (HD Remux)
English Title: The City of Devastating Love
Item Description: Trọn bộ 16 DVD-Retail gồm 48 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 16 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$24.50
Vuong Trieu (VNLT)
Vương Triều (VNLT)(Retail)
English Title: The Jingbirok: A Memoir of Imjin War
Item Description: Trọn bộ 17 DVDs-Retail gồm 50 Tập.
 
Thể Loại: Cổ Trang do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 17 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$26.00
Nuoc Mat Dan Ba (VNLT)
Nước Mắt Đàn Bà (VNLT)(Retail)
English Title: Make A Woman Cry
Item Description: Trọn bộ 14 DVDs-Retail gồm 40 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 14 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$21.50
Loi Nguyen Bi An (VNLT)
Lời Nguyền Bí Ẩn (VNLT)(Retail)
English Title: Shine or Go Crazy
Item Description: Trọn bộ 08 DVDs-Retail gồm 24 Tập.
 
Thể Loại: Cổ Trang do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$12.50
Ao Mong Giau Sang (VNLT)
Ảo Mộng Giàu Sang (VNLT)(Retail)
English Title: Because Love Is Sunny Day
Item Description: Trọn bộ 26 DVDs-Retail gồm 108 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 26 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$41.00
Per Page      121 - 140 of 269