VN Lồng Tiếng

Sort By:  
Moi Thu Gia Toc (VNLT)
Mối Thù Gia Tộc (VNLT)(Retail)
English Title: The Cage of Love
Item Description: Trọn bộ 12 DVDs-Retail gồm 34 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 12 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$18.50
Tan Thieu Nien Tu Dai Danh Bo (VNLT)
Tân Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ (HD Remux)
English Title: The Fours
Item Description: Trọn bộ 16 DVD-Retail gồm 48 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 16 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$24.50
Con Loc Han Thu (VNLT)
Cơn Lốc Hận Thù (VNLT)(Retail)
English Title: Stormy Woman
Item Description: Trọn bộ 28 DVDs-Retail gồm 140 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 28 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$43.00
Nho Den Em (VNLT)
Nhớ Đến Em (VNLT)(Retail)
English Title: Remember You
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Ty Ty Xong Pha (VNLT)
Tỷ Tỷ Xông Pha (VNLT)(Retail)
English Title: Go Go Go
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs-Retail gồm 28 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$15.50
Ngoi Nha Hanh PHuc 2 (VNLT)
Ngôi Nhà Hạnh Phúc 2 (VNLT)(Retail)
English Title: Full House Take 2
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 32 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$11.00
Doi Dep Nhu Mo (VNLT)
Đời Đẹp Như Mơ (VNLT)(Retail)
English Title: Warm and Cozy
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Nguoi Hau (VNLT)
Người Hầu (VNLT)(Retail)
English Title: Maids
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Cổ Trang do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$11.00
Bi Mat Cua Nguoi Vo (VNLT)
Bí Mật Của Người Vợ (VNLT)(Retail)
English Title: The Wife's Secret
Item Description: Trọn bộ 18 DVDs-Retail gồm 55 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 18 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$27.00
Phu Nu Dao Hoa (VNLT)
Phụ Nữ Đào Hoa (VNLT)(Retail)
English Title: Tao Lady
Item Description: Trọn bộ 18 DVDs-Retail gồm 52 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 18 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$27.00
Ba Chi Em Nha Ho Ha (VNLT)
Ba Chị Em Nhà Họ Hạ (VNLT)(Retail)
English Title: My Daughter
Item Description: Trọn bộ 20 DVDs-Retail gồm 80 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 20 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$32.00
Cung Toa Lien Thanh (VNLT)
Cung Tỏa Liên Thành  (HD Remux)
English Title: Palace III
Item Description: Trọn bộ 21 DVD-Retail gồm 63 Tập.
Thể Loại: Vua Chúa Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 21 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$33.00
Tien Hiep Kiem (VNLT)
Tiên Hiệp Kiếm (HD Remux)
English Title: Immortal Sword Hero 2013
Item Description: Trọn bộ 11 DVD-Retail gồm 42 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 11 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$17.00
Co Dau Xinh Dep (VNLT)
Cô Dâu Xinh Đẹp (VNLT)(Retail)
English Title: My Beautiful Bride
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Cong To An Danh (VNLT)
Công Tố Ẩn Danh (VNLT)(Retail)
English Title: Masked Prosecutor
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Dau Mat (VNLT)
Dấu Mặt (VNLT)(Retail)
English Title: Hidden Identity
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Quy Co That Thuong (VNLT)
Quý Cô Thất Thường (VNLT)(Retail)
English Title: My Love, Madame Butterfly
Item Description: Trọn bộ 17 DVDs-Retail gồm 51 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 17 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$26.00
Cung Toa Tam Ngoc (VNLT)
Cung Tỏa Tâm Ngọc  (HD Remux)
English Title: Jade Palace Lock Heart
Item Description: Trọn bộ 13 DVD-Retail gồm 39 Tập.
Thể Loại: Vua Chúa Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$20.00
Vo Tac Thien (VNLT)
Võ Tắc Thiên (HD Remux)
English Title: Express of China
Item Description: Trọn bộ 24 DVD-Retail gồm 96 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 24 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$38.00
Duong Cung Yeu (VNLT)
Đường Cung Yến (HD Remux)
English Title: Women of the Tang Dynasty
Item Description: Trọn bộ 10 DVD-Retail gồm 30 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$15.50
Per Page      141 - 160 of 269