VN Lồng Tiếng

Sort By:  
Ngu Tien Tu Bao (VNLT)
Ngự Tiền Tứ Bảo (HD Remux)
English Title: Four Rarities Of The Royal Palace
Item Description: Trọn bộ 15 DVD-Retail gồm 44 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 15 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$23.00
Tinh Trung Nhac Phi (VNLT)
Tình Trung Nhạc Phi (HD Remux)
English Title: The Patriot Yue Fei
Item Description: Trọn bộ 23 DVD-Retail gồm 69 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 23 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$35.50
Thieu Nien Than Tham Dich Nhan Kiet (VNLT)
Thiếu Niên Thần Thám Địch Nhân Kiệt (HD Remux)
English Title: Young Sherlock
Item Description: Trọn bộ 13 DVD-Retail gồm 39 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$20.00
Lien Minh Pha An (VNLT)
Liên Minh Phá Án (VNLT) (Retail)
English Title: Detective Alliance
Item Description: Trọn bộ 12 DVDs-Retail gồm 35 Tập.
 
Thể Loại: Hành Động do KSB Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 12 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim lồng tiếng Việt tại Việt nam.
Included: Chapters Selection
$18.50
Gui Nguoi Dau Yeu (VNLT)
Gửi Người Dấu Yêu (VNLT)(Retail)
English Title: To the Beautiful You
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Nguoi Cha Tuyet Voi (HQ) (VNLT)
Người Cha Tuyệt Vời (VNLT) (HD Remux)
English Title: Super Daddy Yeol
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc và Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Nhat Ky Hoang Cung (VNLT)
Nhật Ký Hoàng Cung (VNLT)  (HD Remux)
English Title: The Night Watchman
Item Description: Trọn bộ 08 DVD-Retail gồm 24 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$12.50
Luc Tieu Phung Va Hoa Man Lau (VNLT)
Lục Tiểu Phụng Và Hoa Mãn Lâu  (HD Remux)
English Title: Detectives and Doctors
Item Description: Trọn bộ 15 DVD-Retail gồm 43 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 15 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$23.00
Bai Tinh Ca Cho Em (VNLT)

Bài Tình Ca Cho Em (VNLT)

English Title: The Ultimate Audition
Item Description: Trọn bộ 05 DVDs-Retail gồm 14 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do KSB Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 05 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese
Included: Chapters Selection
$8.00
Hoang Hau Ve Tu Phu (VNLT)
Hoàng Hậu Vệ Tử Phu  (HD Remux)
English Title: The Virtuous Queen of Han
Item Description: Trọn bộ 13 DVD-Retail gồm 38 Tập.
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome Video HD Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese. Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$20.00
Bon Chang Trai Con Nha Giau (VNLT)

Bốn Chàng Trai Con Nhà Giàu (VNLT)

English Title: Boys Over Flowers

Item Description: Total 09 DVD-Retail.

Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc, do Hàn Quốc thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$14.00
Nhat Dai Vo Than (VNLT)
Nhất Đại Võ Thần (HD Remux)
English Title: God of War
Item Description: Trọn bộ 19 DVDs-Retail gồm 56 Tập.
 
Thể Loại: Vua Chúa do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 19 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$29.00
Nhung Chang Trai 9 Cong (VNLT)
Những Chàng Trai 9+ (HD Remux)
English Title: Plus Nine Boys 
Item Description: Trọn bộ 05 DVDs-Retail gồm 14 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 05 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection

 

$8.00
Tan My Nhan Ngu (VNLT)
Tân Mỹ Nhân Ngư (HD Remux)
English Title: Surplus Princess
Item Description: Trọn bộ 04 DVDs-Retail gồm 10 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 04 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$6.50
Tay Sung Than (VNLT)
Tay Súng Thần (HD Remux)
English Title: God’s Quiz 4
Item Description: Trọn bộ 08 DVDs-Retail gồm 22 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Cổ Trang do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$12.50
Than Giam Dinh 4 (VNLT)
Thần Giám Định 4 (HD Remux)
English Title: God’s Quiz 4
Item Description: Trọn bộ 05 DVDs-Retail gồm 12 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 05 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$8.00
Hanh Phuc Co That (VNLT)
Hạnh Phúc Có Thật (HD Remux)
English Title: Wonderful Days
Item Description: Trọn bộ 17 DVDs-Retail gồm 50 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 17 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$26.00
Cau Vong Hoang Kim (VNLT)
Cầu Vòng Hoàng Kim (HD Remux)
English Title: Golden Rainbow
Item Description: Trọn bộ 14 DVDs-Retail gồm 41 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 14 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$21.50
Tinh Yeu Tro Lai (VNLT)
Tình Yêu Trở Lại (HD Remux)
English Title: Love Again
Item Description: Trọn bộ 06 DVDs-Retail gồm 16 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$9.50
Doi Dieu Tra Ky Quai (VNLT)
Đội Điều Tra Kỳ Quái (HD Remux)
English Title: Grandpas Over Flowers Investigation Team
Item Description: Trọn bộ 04 DVDs-Retail gồm 12 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc thực hiện .
Số Dĩa: 04 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$6.50
Per Page      161 - 180 of 269