Thần Thoại

Dưới đây là tất cả những phim bộ Thần Thoại và Phật Giáo, liêu trai được tuyển chọn dưới dạng Retail, Tape. Những phim này rất hay và có nhiều ý nghĩa trong đời sống.
Sort By:  
Te Cong (Retail)

Tế Công (Retail)

English Title: The Legend of Master Chai

Item Description: Total 05 DVD-R.

Thể Loại: Phật Giáo , do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 05 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$8.50
Te Cong Tai Xuat (Retail)

Tế Công Tái Xuất (Retail)

English Title: Return of Ji Gong

Item Description: Total 06 DVD-R.

Thể Loại: Phật Giáo , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 06 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$10.50
Te Thien Dai Thanh (Retail)

Tề Thiên Đại Thánh (Retail)

English Title: Monkey King - The Quest for Sutra

Item Description: Total 17 DVD-R.

Thể Loại: Thần Thoại , do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 17 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$28.50
Bang Phong Than (Retail)

Bãng Phong Thần (Retail)

English Title: Gods of Honour

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Thần Thoại , do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Chuyen Phong Than (Retail)

Chuyện Phong Thần (Retail)

English Title: The Boy Fighter from Heaven

Item Description: Total 09 DVD-Retail.

Thể Loại: Phật Giáo , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$15.00
Tay Du Ky (Retail)

Tây Du Ký (Retail)

English Title: Journey to the West

Item Description: Total 17 DVD-R.

Thể Loại: Thần Thoại , do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 17 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$28.50
Tay Du Ky II (HK) (DVD9)

Tây Du Ký II (HK)

English Title: Journey to the West II

Item Description: Total 07 DVD9. 

Thể Loại: Thần Thoại , do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD9-R 100% compressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.99
Tay Du Ky (HK) (Retail)

Tây Du Ký HK (Retail)

English Title: Journey to the West

Item Description: Total 15 DVD-R. 

Thể Loại: Thần Thoại , do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$25.00
Dat Ma (Retail)

Đạt Ma (Retail)

English Title: The Supreme Master

Item Description: Total 20 DVD-R.

Thể Loại: Phật Giáo , do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 20 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$32.50
Phong Than Bang (Retail)

Phong Thần Bảng (Retail)

English Title: The Legend and The Hero

Item Description: Total 08 DVD-Retail.

Thể Loại: Thần Thoại, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$13.50
Su Tich Phat Di Lac

Sự Tích Phật Di Lạc

English Title: Smilling Buddha Transfigure Monk

Item Description: Total 10 DVDs.

Thể Loại: Phật Giáo, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVDs 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

$16.00
Hong Hai Nhi

Hồng Hài Nhi

English Title: The Red Kid

Item Description: Total 11 DVDs.

Thể Loại: Thần Thoại, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVDs 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

$18.00
Quan The Am (Retail)

Quan Thế Âm (Retail)

English Title: Reincarnated Princess

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Phật Giáo , do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$13.50
Pho Do Chung Sinh Hoang Dai Tien (Retail)

Phổ Độ Chúng Sinh- Hoàng Đại Tiên (Retail)

English Title: The Legend of Wong Tai Sin

Item Description: Total 06 DVD-R.

Thể Loại: Thần Thoại, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 06 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$10.50
Nguu Lang Chuc Nu (Retail)

Ngưu Lang Chức Nữ (Retail)

English Title: The Legend of Love

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Thần Thoại, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Xu Than Tien (Retail)

Xứ Thần Tiên (Retail)

English Title: In The Realm Of Fancy

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Cồ Trang , do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Chuyen The Kinh Tinh (Retail)

Chuyển Thế Kinh Tình (Retail)

English Title: The Battle Against Evil

Item Description: Total 10 DVD-Retail.

Thể Loại: Thần Thoại, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese  language
Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

$16.50
Na Tra Dai Nao Thien Cung

Na Tra Đại Náo Thiên Cung

English Title: The Legend of Ne Zha

Item Description: Total 08 DVD-R. 

Thể Loại: Thần Thoại , do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

$13.50
Bat Tien Truyen Ky

Bát Tiên Truyền Kỳ

English Title:  Eight Goddesses

Item Description: Total 16 DVDs.

Thể Loại: Thần Thoại, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 16 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rỏ Đẹp

Audio: Vietnamese  language

$26.00
Diem Vuong Truyen Ky

Diêm Vương Truyền Kỳ

English Title:  Kings of Hades
Item Description: Total 09 DVDs.
Thể Loại: Thần Thoại, do Á Châu thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Rỏ Đẹp
Audio: Vietnamese  language
$14.50
Per Page      21 - 40 of 48