Kiếm Hiệp

Sort By:  
Thieu Nien Doat Ngoi

*Thiếu Niên Đoạt Ngôi*

English Title: The National Hero 

Item Description: Total 15 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trương Quốc Lập, Huỳnh Thiếu Kỳ, Trương Thiết Lâm, Điềm Nữu, Vương Cương, Vương Diễm .....

$23.00
Ly Ve Tu Quan

*Lý Vệ Từ Quan*

English Title: Li Wei Ci Guan 

Item Description: Total 18 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 18 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Tần Bái, Trịnh Phối Phối, Vu Va, Ôn Triệu Luân, Ôn Bích Hà.....

$27.50
Tuan Phu Luu Minh Truyen

*Tuần Phủ Lưu Minh Truyền*

English Title: The First Governor Of Taiwan 

Item Description: Total 13 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lưu Đức Khải, Tu Cam Cao Oa, Tham Ngao Quan, Vuong Thanh Hoa, Nguu Thanh Phong.....

$20.00
Dai Minh Trieu Dai 1566

*Đại Minh Triều Đại 1566*

English Title: Da Ming Wang Chao 1566

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử, doTrung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

StarringTrần Bảo Quốc, Nghệ Đại Hồng, Hoàng Trí Trung .....

$18.50
Nhat Dai Hoang Hau

*Nhất Đại Hoàng Hậu*

English Title: "Empress of The Time" Item Description: Total 14 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 14 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

 

StarringPhan Nghinh Tử, Lưu Thanh Vân .....

$21.50
Than Co Dieu Toan Luu Ba On 3

* Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn - Cửu Quan Thập Bát Trảm*

English Title: The Legend of Liu Bo Wen 3

Item Description: Total 18 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 18 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language
                                                                                                                                                                                   Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Huỳnh Thiếu Kỳ, Trần A Lan, Quách Chánh Kỳ, Cơ Quan Trung, Lưu Đức Khải...

$27.50
Than Co Dieu Toan Luu Ba On 2

* Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn - Thất Tuyệt Trận*

English Title: The Legend of Liu Bo Wen 2

Item Description: Total 16 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 16 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Huỳnh Thiếu Kỳ, Trần A Lan, Quách Chánh Kỳ, Cơ Quan Trung, Lưu Đức Khải...

$24.50
Than Co Dieu Toan Luu Ba On 1

Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn

English Title: The Legend of Liu Bo Wen

Item Description: Total 27 DVDs.

Thể Loại: Vua Chúa, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 27 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 

 

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Huỳnh Thiếu Kỳ, Trần A Lan, Quách Chánh Kỳ, Cơ Quan Trung, Lưu Đức Khải...

$42.50
Quan Cong

*Quan Công*

English Title:  "Kwan Kung"

Item Description: Total 08 DVDs.  Phim Cũ

Thể Loại: Lịch Sự, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Khá

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

$12.50
Lac Nhan My Nhan
*Lạc Nhạn Mỹ Nhân* Phim Cũ
Beauty Of The Han's Dynasty
Item Description: Total 13 DVDs.
Thể Loại: Lịch Sử, do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Tống Giang Linh, Thanh Trấn Nghiệp, Trầm Hải Dung, Hứa Gia Vinh...

$20.00
Thap Tu Nu Anh Hao
*Thập Tứ Nữ Anh Hào* Phim Cũ
Young's Female Warrior
Item Description: Total 10 DVDs.
Thể Loại: Vua Chúa, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Uông Minh Toàn, Thạch Tú, Lý Lâm Lâm, Phùng Bửu Bửu...

$15.50
Thieu Nien Dai Kham Sai

* Thiếu Niên Đại Khâm Sai*

English Title: Tales of the Legate

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Phim Vui , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Đinh Đang, Tăng Chí Vĩ, Ngô Manh Đạt, Thư Sướng, Đồng Lệ Lệ, Trương Mạc..

$18.50
Ngoc Vuong Thau Thien Ha

* Ngốc Vương Thâu Thiên Hạ*

English Title: The Silly Prince

Item Description: Total 11 DVD-R.

Thể Loại: Phim Vui , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Quách Tấn An, Tăng Bảo Nghi..

$17.00
Dieu Thu Than Bo Tieu Gia Nhan

* Diệu Thủ Thần Bổ Tiểu Giai Nhân*

English Title: Magic Fingers, Constable & The Beauty

Item Description: Total 14 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 14 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Ngô Manh Đạt, Vương Chí Cung, Liên Kiết Oanh, Phương Thanh Trải, Trần Vũ Phong, Hứa Xuân Hoa..

$21.50
Tu Dai Danh Tham

* Tứ Đại Danh Thám*

English Title:  Four Famous Agent

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Xa Nhân Biểu, Thủy Linh, Lý Tương, Vương Diểm, Chung Hán Lương, Châu Lôi..

$18.50
Nam Bac Tuu Vuong

* Nam Bắc Tửu Vương*

English Title: Spirits Makers

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp , do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Hà Gia Kính, Từ Thiếu Cường, Ông Hồng, Ninh Tịnh..

$12.50
Nghich Thuy Han

* Nghịch Thủy Hàn*

English Title:  The River Flowing BackWard

Item Description: Total 14 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 14 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trương Chí Lâm, Chung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm, Huỳnh Trí Hiển, Vu Na, Tống Giai..

$21.50
Phong Luu Anh Hung Truyen

* Phong Lưu Anh Hùng Truyền*

English Title: Hero Youngle

Item Description: Total 14 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 14 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Khuẩn Thế Huân, Lưu Hiểu Khánh, Đường Quốc Cường, Lưu Mãn, Bảo Kiếm Phong, Trần Long....

$21.50
Bat Bien Ky Hiep

* Bát Biến Kỳ Hiệp*

English Title: Lday Stealer

Item Description: Total 11 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Lương Tiểu Băng, Duẩn Thiên Chiếu, Lương Gia Nhàn, Thương Thiên Ngu, Trương Cấm Trinh, Tần Khải Duy..

$17.00
Phong Toa Bien Cuong

* Phong Tỏa Biên Cương*

English Title: A Nation Besieged

Item Description: Total 09 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Khấu Thế Huân, Vương Cơ, Cao Viên Viên, Liễu Cảnh Sanh..

$14.00
Per Page      21 - 40 of 122