Kiếm Hiệp

Sort By:  
Bien Thanh Tieu Tu

* Biên Thành Tiểu Tử*

English Title: A Remote Borderland

Item Description: Total 12 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Đỗ Đức Vi, Trần Đức Dung...

$18.50
Thien Kiem Quan Hiep

* Thiên Kiếm Quần Hiệp*

English Title: Heavenly Swords & Chevaliers

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Thiệu Phong, Tôn Diệu Oai, Nhạc Linh, Tuyết Giai Nghi, Trương Phong Nghị..

$18.50
Loi Phong Thap Anh Hung Truyen

* Lôi Phong Tháp Anh Hùng Truyền*

English Title: Hero At The Thundering Tower

Item Description: Total 08 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Tiêu Ân Tuấn, Dương Văn Na, Trương Thiết Lâm, Vương Thì Khôi....

$12.50
Nu Tuong Hao Kiet

* Nữ Tướng Hào Kiệt*

English Title: Mulan

Item Description: Total 19 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 19 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Triệu Văn Trác, Viên Vĩnh Nghi, Tiêu Ân Tuấn, Quan Lễ Kiệt, Tô Hưng, Trịnh Phối Phối....

$29.50
Phung Cau Hoang

* Phụng Cầu Hoàng*

English Title: Peotic Melody

Item Description: Total 13 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Tiêu Ân Tuấn, Phác Mỹ Tuyên, Hoàng Hài Ba, Lưu Hi Viên, Đào Ân Nguyên, Lưu Tiểu Vi..

$20.00
Ho Hoa Ky Duyen

* Hộ Hoa Kỳ Duyên*

English Title: A Guardian's Love Story

Item Description: Total 11 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Ngô Manh Đạt, Khưu Tâm Trí, Tần Phong.....

$17.00
Long Phi Tuong Cong

* Long Phi Tướng Công*

English Title: The Flying Dragon

Item Description: Total 15 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Quan Lễ Kiệt, Lưu Hằng.....

$23.00
Ma Dao Dai Quyet Dau

* Ma Đạo Đại Quyết Đấu*

English Title: Legend Of The Snake Spirits

Item Description: Total 18 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 18 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Tiêu Ân Tuấn, Phạm Văn Phượng, Lý Minh Thuận, Trương Ngọc Yến....

$27.50
Truong Kiem Tuong Tu

* Trường Kiếm Tương Tư*

English Title: Sword of The Outlaw

Item Description: Total 14 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 14 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trần Không, Lý Băng Băng, Lý Thiên....

$21.50
Giang Son Phong Vu Tinh

*Giang Sơn Phong Vũ Tình*

English Title: Affare in the Swing Age

Item Description: Total 15 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Vương Cương, Trương Lan Lan, Trần Bảo Quốc, Ngưu Lợi, Lý Kiến Quần, Trần Đạo Minh....

$23.00
Luu Manh Thai Y

* Lưu Manh Thái Y*

English Title: Healer

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Tôn Diệu Oai, La Hải Yên, Lý Lặp Quần, Nhậm Tuyền, Lý Tiểu Hiền, Vương Quần....

$18.50
Thai Cuc Anh Hung

* Thái Cực Anh Hùng*

English Title: The Hero of Tai Ji

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ngô Việt, Lý Hương Vũ, La Cương, Lôi Cách Sanh....

$15.50
Tan Tuy Hiep

Tân Túy Hiệp

English Title: Xin Zui Da Jin Zhi

Item Description: Total 13 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trương Gia Huy, Chea Rim, Mông Gia Tuệ....

$20.00
Dai Han Nu Anh Hung

* Đại Hán Nữ Anh Hùng*

English Title: Heroine Han Dynasty

Item Description: Total 14 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 14 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Tưởng Cần Cần, Khấu Trấn Hải, Vương Quân, Trương Trí Hồng, Trình Lợi Sa, Lưu Vân....

$21.50
Bat Dai Hao Hiep

*Bát Đại Hào Hiệp*

English Title: Eight Heroes
Item Description: Total 15 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trần Quán Hy, Phạm Băng Băng, Lục Nghị, Lý Băng Băng, Lưu Tùng Nhân, Huỳnh Thu Sanh....

$23.00
Vo Dang

* Võ Đang*

English Title: Wu Tang

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Giao Ân Tuấn, Lý Nhược Đồng, Nghiêm Khoan, Kế Xuân Hoa, Cơ Kỳ Lân, Trương Thiến....

$17.00
Kinh Thanh Dai Trang Su

* Kinh Thành Đại Trạng Sư*

English Title: Judging The Unjudgable

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trương Quốc Lập, Chu Viên Viên, Mao Lạc....

$15.50
Doan Thu Coc

* Đoạn Thù Cốc*

English Title: Valley of no-hatre

Item Description: Total 13 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Hồng Kim Bảo Quan Lễ Kiệt, Khưu Diễm, Lưu Đông.

$20.00
Hung Ba Thien Ha

*Hùng Bá Thiên Hạ*

English Title: Wind & Cloud

Item Description: Total 09 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Hồ Nhuận Đông, Sonny Chiba, Triệu Văn Trác, Thủy Linh, Đào Hồng, Ngô Thần Quân, Tôn Hưng, Vương Hý....

$14.00
Lang Tu Yen Thanh

*Lãng Tử Yến Thanh*

English Title: Exile Of Yen Ching

Item Description: Total 14 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 14 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Hầu Dũng, Ninh Tịnh, Ngô Việt, Y Na, Vương Hội Xuân, Đổ Húc Đông....

$21.50
Per Page      41 - 60 of 122