Kiếm Hiệp

Sort By:  
Phung Hoang Xuat The

* Phụng Hoàng Xuất Thế*

English Title: Phoenix Parlor

Item Description: Total 13 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Vương Ngọc Ninh, Trần Thúc, Miêu Đào Trung

$20.00
Trang Co Cong Chua

*Trang Cơ Công Chúa*

English Title: Princess Zang Hi

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Hà Gia Kính, Vương Tu Ý, Tần Phong, Trần Hạo Dân, Diệp Tử, Vương Văn Trị, Tiết Gia Yến, Thẩm Quán Sơ, Hà Lâm....

$18.50
Tuyet Vuc Me Thanh

* Tuyết Vực Mê Thành*

English Title: Lost City In Snow Heaven

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Triệu Văn Trác, Thái Lâm, Lưu Đức Khải, Ninh Tịnh....

$18.50
Phong Tran Hiep Nu

*Phong Trần Hiệp Nữ*

English Title: The Age Of Glory

Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Tiêu Ân Tuấn, Dương Lệ Thanh, Lưu Đức Khải, Phan Nghinh Tử, Kim Siêu Quần....

$11.00
Dieu Thu Phong Luu

*Diệu Thủ Phong Lưu*

English Title: Cai Xin Miao Shou

Item Description: Total 15 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Trần Tiểu Xuân, Phạm Văn Phương, Trịnh Tắc Sĩ, Miêu Phổ, Ngô Tôn Hiến, Đồng Đồng...

$23.00
Thiet Tuong Quan

* Thiết Tướng Quân*

English Title: Hu Tu Wang Ye Tie Jiang Jun

Item Description: Total 14 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 14 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Tôn Hưng, Vương Diễm, Trương Thiết Lâm, Từ Tịnh...

$21.50
Trung Nguyen Kiem Khach 3

*Trung Nguyên Kiếm Khách 3*

English Title: The Righteous Guard III

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Định Long, Thiên Tâm, Lâm Tú Linh, Long Long...

$18.50
Long Dinh Tranh Ba

*Long Đình Tranh Bá*

English Title: Lung Ting Tsang Pa

Item Description: Total 06 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 06 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trương Thiệu Huy, La Gia Lương, Trần Đình Oai....

$9.50
Giang Ho Tieu Tu

*Giang Hồ Tiểu Tử*

English Title: The Gang Buddy

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trương Vệ Kiện,Tran Duc Dung, Giao An Tuan, Tran Hieu Tuyen, Ho Quan, Truong Phuc Kien....

$18.50
Doc Thu Dao Khach

*Độc Thủ Đao Khách* (phim cũ)

English Title: Mystery of The Sabre  

Item Description: Total 11 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Tiển Tiểu Hào, Quan Bảo Huệ, Âu Thoại Vĩ, Dương Linh, Trần Gia Huy, Hà Uyên Dinh .....

$17.00
Am Ma Giang Ho

*Ẩm Mã Giang Hồ*

English Title: The Conspiracy  

Item Description: Total 06 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 06 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Âu Dương Bối San, Âu Thoại Vĩ, Quan Lễ Kiệt, Thiệu Mỹ Kỳ .....

$9.50
Hoa Moc Lan

*Hoa Mộc Lan*

English Title: A Touch Side Of A Lady  

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Vi Gia Hùng, Vương Hỹ, Trần Diệu Anh,  Phó Minh Hiến, La Gia Anh .....

$12.50
U Kim Huyet Kiem

*U Kim Huyết Kiếm*

English Title: The Hunter's Prey  

Item Description: Total 06 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 06 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trương Thiệu Huy, Châu Huệ Mẫn, Lưu Thích Minh....

$9.50
Vo Lam The Gia

*Võ Lâm Thế Gia*

English Title: The Fallen Family  

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trương Quốc Vinh, Trương Mạn Ngọc, Lưu Giang, Tạ Hiền.....

$15.50
Hiep Nu Du Long

*Hiệp Nữ Du Long*

English Title: The Last Conquest 

Item Description: Total 05 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 05 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: La Gia Lương, Lý Lệ Trân, Marry Hân .....

$8.00
Hoi Quan Anh Nha Duong

*Hội Quần Anh Nhà Đường*

English Title: Ancient Heroes 

Item Description: Total 09 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lâm Gia Huê, Trương Thiệu Huy, Ngũ Vệ Quốc, Lê Hán Tử, Đàm Diệu Văn, Tào Chung, Hà Uyển Dinh, Trần Diệu Anh .....

$14.00
Can Long Dai De

Càn Long Đại Đế

English Title: War and Remembrance 

Item Description: Total 10 DVDs.

Thể Loại: Vua Chúa, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Cổ Thiên Lạc, Ông Hồng, Khương Đại Vệ, Hà Bửu Sinh, La Lạc Lâm .....

$15.50
Cuong Long

*Cuồng Long*

English Title: Kwong Loong 

Item Description: Total 09 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lữ Lương Vĩ, Thạch Tú, Trần Tú Châu, Lê Hán Tù .....

$14.00
Thien Bien

*Thiên Biến*

English Title: The War Hero 

Item Description: Total 09 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 09 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Quách Tấn An, Lệ Mỹ Nhàn, Đặng Túy Văn, Âu Thoại Vĩ, Huỳnh Thu San, Tạ Ninh....

$14.00
Luc Tieu Phung

*Lục Tiểu Phụng- Phụng Múa Cứu Thiên *

English Title: The Return of Luk Siu Fung 

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Vạn Tử Lương, Vệ Thiên Tứ, Trần Thú Châu, Cảnh Đại Âm....

$15.50
Per Page      61 - 80 of 122