Kiếm Hiệp

Sort By:  
Lu Khach Co Don

*Lữ Khách Cô Đơn*

English Title: The Maverick 

Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Châu Nhuận Phát, Âu Dương Bối San, Trang Tịnh Nhi, Tuyết Ly....

$11.00
Ky Ao Nhan Gian The

*Kỳ Ảo Nhân Gian Thế*

English Title: The Serpentine Romance 

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ngô Đại Nhung, Thiệu Mỹ Kỳ, La Lạc Lâm, Ngô Khải Minh, Lưu Tứ Bỉnh .....

$12.50
Trang Sang Giang Nam

*Trăng Sáng Giang Nam*

English Title: Di-Ren-Jie III 

Item Description: Total 13 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ẩu Dương Chấn Hoa, Ninh Tịnh, Vương Học Bình, Lưu Mai, Vương Linh, Trần Sa Lợi .....

$20.00
Tan Giang Son My Nhan

*Tân Giang Sơn Mỹ Nhân*

English Title: Poet Mr. Tong 

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Thang Chấn Nghiệp, Ngô Mạnh Đạt, Trần Nhã Luân, Thái Hiễu Nghi, Lương Gia Nhân.....

$12.50
Thanh Cung Khi The Luc

*Thanh Cung Khí Thế Lục*

English Title: Fate Of The Last Empire 

Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Hà Bảo Sinh, Trần Tùng Linh, Lương Tiểu Băng, Vương Thư Kỳ, La Lạc Lâm, Hà Uyển Dinh.....

$11.00
Thien Dia Truyen Ky

*Thiên Địa Truyền Kỳ*

English Title: The Legend of Heaven & Earth

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Truyền Kỳ, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Giao Ân Tuấn, Hà Lâm, Tào Vinh, Mã Thiên San, Lý Đình Nhi, Lưu Lợi Lợi, Hắc Tử, Vương Kiến Tân.....

$12.50
Han Tinh Phan Kim Lien

*Hận Tình Phan Kim Liên*

English Title: Gentle Reflections 

Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Cổ Trang, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ôn Bích Hà, Dương Linh, Liêu Khải Trí, Quách Khả Dinh, Tăng Vĩ Quyền, Đơn Lập Văn....

$11.00
Than Long Kiem Hiep

*Thần Long Kiếm Hiệp*

English Title: The Holy Dragon Saga 

Item Description: Total 07 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lâm Văn Long, Nguy Tuấn Kiệt, Hồng Hân, Tào Chúng, Trương Dực, Trương Nguyên Vi.....

$11.00
Huong Soai Truyen Ky

*Hương Soái Truyền Kỳ* (phim củ)

English Title: The Legend of Chu Liu Hsiang 

Item Description: Total 14 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 14 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trịnh Thiếu Thu, Dương Lệ Thanh.....

$21.50
Suong Dem Ngan Le

*Sương Đêm Ngấn Lệ*

English Title: Midnight Tear"

Item Description: Total 13 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Giao Ân Tuấn, Trương Phục Kiến, Dương Trọng Ân, Du An Thuận, Long Thiên Tường, Trương Lợi Lợi, Lý Hân, Ngọc Thượng.....

$20.00
Song Gio Tam Kieu

*Sóng Gió Tam Kiều* (phim củ)

English Title: When Siken Hands Get Rough

Item Description: Total 05 DVD-R.

Thể Loại: Võ Hiệp, do HongKong thực hiện .

Số Dĩa: 05 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

  

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trần Mãn Nhi, Âu Dương Bối San, Tăng Huê Thiện, Lưu Thanh Văn.....

$5.00
Kinh Thanh Tu Hiep

*Kinh Thành Tứ Hiệp*

English Title:  "Peking's Playboys"

Item Description: Total 17 DVD-R.

Thể Loại: Cổ Trang Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 17 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rỏ Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Lưu Đức Khải, Trương Thần Quang, Dư Tiếu Phàm, Vương Ngọc Linh, Phương Phương, Ngô Thiếu Cương, Trang Chí Vĩ, Tăng Á Quân, Kim Siêu Quần.....

$26.00
Giang Son Vi Trong

*Giang Sơn Vi Trọng*

English Title:  "Nation First"

Item Description: Total 12 DVDs.  Phim Cũ

Thể Loại: Vua Chúa, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Tốt

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Ngô Kinh, Phạm Băng Băng.....

$18.50
Giang Son Nhi Nu Ky Da Tinh

*Giang Sơn Nhi Nữ Kỷ Đa Tình*

English Title:  "The Throne And The Love"

Item Description: Total 11 DVDs.  Phim Cũ

Thể Loại: Vua Chúa, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Tốt

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Ngô Kinh, Quách Đào.....

$17.00
Kim Nha Trang Nguyen Ke

 *Kim Nha"Trạng Nguyên Kế"*

English Title:  "The Plot Beyond"

Item Description: Total 23 DVDs.  Phim Cũ

Thể Loại: Vua Chúa, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 23 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Tốt

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Trịnh Đan Thoại, Du Lợi, Mã Cảnh Đào, Lưu Đức Khải, Lưu Tuyết Hoa, Thái Thiếu Phấn, Quan Lễ Kiệt, Dư Tiểu Phàm, Lưu Ngọc Đình.....

$36.50
Tuyet Tinh Kiem

*Tuyệt Tình Kiếm*

English Title:  "The SPoony"

Item Description: Total 13 DVDs.  Phim Cũ

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: TAPE VHS Hình Ảnh Khá Tốt

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Tiêu Ân Tuấn, Trương Đình, Ngư Lợi, Tú Khánh, Kim Hảo Hảo.....

$20.00
Thap Tam Mat Sat Lenh

* Thập Tam Mật Sát Lệnh* Phim Cũ

English Title: Unnatural Born Killer

Item Description: Total 08 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Khá

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Tiển Tiểu Hào, Trương Triệu Huy, Thái Thiếu Phấn, Dương Linh, La Lạc Lâm, Vương Vĩ....

$12.50
Phung Hoang Than Nu

* Phụng Hoàng Thần Nữ* Phim Cũ

English Title: Phoenix The Myth

Item Description: Total 18 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 18 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Khá

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Phan Nghinh Tử, Miêu Kiều Vĩ, Tiêu Tường, Long Thiên Tường, Cố Quán Trung, Đỉnh Hoa Long

$27.50
Linh Son Than Tien

*Linh Sơn Thần Tiễn* Phim Cũ

(Quỷ Bảo II)
Item Description: Total 10 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Khá

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Phan Nghinh Tử, Mạnh Phi...

$15.50
Than Chau Kiem Khach

*Thần Châu Kiếm Khách* Phim Cũ

(Quỷ Bảo I)
Item Description: Total 17 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 17 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Khá

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Phan Nghinh Tử, Mạnh Phi...

$17.00
Per Page      81 - 100 of 122