Kiếm Hiệp

Sort By:  
Phung Hoang Than Nu

* Phụng Hoàng Thần Nữ* Phim Cũ

English Title: Phoenix The Myth

Item Description: Total 18 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 18 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Khá

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Phan Nghinh Tử, Miêu Kiều Vĩ, Tiêu Tường, Long Thiên Tường, Cố Quán Trung, Đỉnh Hoa Long

$27.50
Linh Son Than Tien

*Linh Sơn Thần Tiễn* Phim Cũ

(Quỷ Bảo II)
Item Description: Total 10 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Khá

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Phan Nghinh Tử, Mạnh Phi...

$15.50
Than Chau Kiem Khach

*Thần Châu Kiếm Khách* Phim Cũ

(Quỷ Bảo I)
Item Description: Total 17 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 17 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Khá

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Phan Nghinh Tử, Mạnh Phi...

$17.00
Than Dieu Dai Hiep

*Thần Điêu Đại Hiệp* Phim Cũ

The Magic Couple
Item Description: Total 11 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Khá

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring Phan Nghinh Tử, Mạnh Phi, Trầm Hải Dung...

$17.00
Thu Kiem An Thu Luc

*Thư Kiếm Ân Thù Lục* Phim Cũ

The Legend of the Book and the Sword
Item Description: Total 10 DVDs.

Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Khá

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

StarringNhiệm Ðạt Huê,Thạch Tú, Tran Man Nhi,Lê Mỷ Nhàn, Banh Van Kien...

$15.50
Tan Tuyet Son Phi Ho
*Tân Tuyết Sơn Phi Hồ* Phim Cũ
The Flying Fox Of The Snowy Mountain 1999
Item Description: Total 16 DVDs.
Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 16 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Huỳnh Nhật Hoa, Thiệu Mỹ Kỳ, Trương Thiệu Huy, Doãn Dương Minh, Xa Thi Man, Đằng Lệ Minh...

$24.50
Phuong The Ngoc Va Vua Can Long
*Phương Thế Ngọc Và Vua Càn Long* Phim Cũ
The Emperor and I
Item Description: Total 07 DVDs.
Thể Loại: Vua Chúa, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trương Thiệu Huy, Ngụy Tuấn Kiệt, Trần Mỹ Kỳ, Trần Bối San, Đam Diệu Văn, Lâm Vĩ...

$110.00
Phuong Duc Va Mieu Thuy Hoa
*Phương Đức Và Miêu Thúy Hoa*
Legend Of Fang De and Miau Cui Hua
Item Description: Total 14 DVDs.
Thể Loại: Võ Hiệp, do Á Châu thực hiện .
Số Dĩa: 14 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Dam Dieu Van, Quach Cat Minh, Dien Hai Dung, La Gia Anh, Tran Trien Bang...

$22.00
Nam Hiep Trien Chieu
*Nam Hiệp Triển Chiêu* Phim Cũ
The Conspiracy of the Eunuch
Item Description: Total 06 DVDs.
Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ngũ Vệ Quốc, Tăng Vĩ Quyền, Trần Bối San, Đặng Tụy Văn, Lê Hán Trì, La Quân Tá...

$9.50
Thuc Son Kiem Hiep
*Thục Sơn Kiếm Hiệp* Phim Cũ
The Warriors from the magic mountain
Item Description: Total 16 DVDs.
Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Á Châu thực hiện .
Số Dĩa: 16 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Mã Cảnh Đào, Trần Đức Dung, Hồng Kim Bảo, Tiền Tiếu Hào, Khương Đại Vệ, Lưu Tuyết Hoa...

$24.50
Quan Truong Chanh Tuong
*Quan Trường Chánh Tướng* Phim Cũ
The Warriors from the magic mountain
Item Description: Total 17 DVDs.
Thể Loại: Võ Trang, do Á Châu thực hiện .
Số Dĩa: 17 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trương Chí Lâm, Viên Vịnh Nghi, Dương Đồng Thư, Trần Long, Lý Lập Quần, Cao Hàm...

$26.00
Luong Son Ba Chuc Anh Dai
*Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài*
Butterfly Couple
Item Description: Total 13 DVDs.
Thể Loại: Cổ Trang, do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 13 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Giã Tịnh Văn, Triệu Kinh, Trương Thần Quang...

$20.00
Co Doc Kiem Khach
*Cô Độc Kiếm Khách* Phim Cũ
Ying Xion Wu Lei
Item Description: Total 10 DVDs.
Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Á Châu thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Tu Khánh, Lý Điển Thu, Triệu Hồng...

$15.50
Man Han Tiec
*Mản Hán Tiệc* Phim Cũ
Empress Banquet
Item Description: Total 07 DVDs.
Thể Loại: Vua Chúa, do Á Châu thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Từ Chanh, Trương Thiết La7m, Trương Đinh, Lý Kỳ...

$11.00
Hong Lau Mong
*Hồng Lâu Mộng*(Phim Cũ)
Red Chamber Dreams
Item Description: Total 22 DVDs.
Thể Loại: Cổ Trang, do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 22 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trương Ngọc Yến, Chung Bổn Vĩ, Phù Lôi...

Bộ phim vĩ đại, thực hiện quy mô với trên 100 diễn viên tham dự, số diễn viên chưa từng thấy trong một bộ phim truyền hình nào từ trước đến nay.

$35.00
Long Chau Phong Bao
*Long Châu Phong Bảo* Phim Cũ
A Turbulance Of The Dragon Pearl
Item Description: Total 09 DVDs.
Thể Loại: Vua Chúa, do Á Châu thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Vu Vinh Quang, Miêu Ất Ất, Hồ Khả, Trần Bảo Quốc...

$14.00
Hiep Khach Hanh
*Hiệp Khách Hành*
---------------
Item Description: Total 16 DVDs.
Thể Loại: Kiếm Hiệp, do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 16 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ngô Kiện, Châu Lợi, Chương Diễm Mẫn...

$24.50
Van Gia Truyen Thuyet
Vạn Gia Truyền Thuyết Phim Cũ
The Vixen's Tale
Item Description: Total 09 DVDs.
Thể Loại: Liêu Trai, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Quách Tấn An, Đặng Tùy Văn, Lâm Khiết Anh, Ngô Đạt Dung...

$14.00
Than Y Hiep Lu
*Thần Y Hiệp Lử* 
The Magnificent Healer
Item Description: Total 15 DVDs.
Thể Loại: Kiếm Hiệp, do AVT thực hiện .
Số Dĩa: 15 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Triệu Văn Trác, Giả Tịnh Văn, Trương Thiết Lâm, Lưu Tuyết Hoa, Cao Viên Viên, Động Hiếu Yến...

$23.00
Thieu Nien Thua Tuong
*Thiếu Niên Thừa Tướng* 
The Young Prime Minister Little Kam Law
Item Description: Total 11 DVDs.
Thể Loại: Kiếm Hiệp, do AVT thực hiện .
Số Dĩa: 11 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Đẹp
Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lữ Lương Vĩ, Hồng Hân, Tào Tuấn, Phù Nghệ Vị, Tạ Miêu, Triệu Nghị...

$17.00
Per Page      101 - 120 of 122