Xã Hội

Dạng Tape (VHS) chuyển sang DVD.
Sort By:  
Bo Gia Quang Chau

*Bố Già Quảng Châu*

English Title: ''Guang Zhou Godfather''

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Cao Hùng, Huỳnh Cẩm Sanh....

$18.50
Mat Lenh Cap Tren

*Mật Lệnh Cấp Trên*

English Title: ''The Sib Files''

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Thach Tú, Trần Tú Châu, Lư Lương Vĩ, Vệ Thiên Thí....

$15.50
Khu Vuc Tuan Tra

*Khu Vực Tuần Tra*

English Title: ''The Side Beat''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lữ Tùng hiển,Vương Hí, Trần Tuệ San, Ngô Khởi Lợi, Vi Gia Hùng ....

$12.50
Ho So Toi Pham

*Hồ Sơ Tội Phạm*

English Title: ''The Criminal Investigator''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Huỳnh Nhật Huê, Trần Cẩm Hồng, Quách Khả Dinh, Triệu Học Nhi, Lưu Thiệu Minh, Thái Quốc Khánh...

$12.50
Hon Le Kinh Hoang

*Hôn Lễ Kinh Hoàng*

English Title: ''Fleeing by Night''

Item Description: Total 11 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Đỗ Chí Quốc, Diệp Tịnh, Cam Đình Đình, Cao Tư ....

$17.00
Thien Duong Lac Mat

*Thiên Đường Lạc Mất*

English Title: ''The Lost Paradise''

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Nghiêm Hiền Linh, Trương Bội....

$18.50
Chuyen Duong Pho

*Chuyện Đường Phố*

English Title: ''Street Fighters''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Phim Vui, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lý Khắc Cần, Lương Hán Văn, Huỳnh Thục Nghi, Diệp Toàn, Lưu Giang, Nguyễn Triệu Tường...

$12.50
Dac Khu Tranh Ba

*Đặc Khu Tranh Bá*

English Title: ''Corporate Singe''

Item Description: Total 06 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát Hình Sự, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 06 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Phương Trung Tín, Ngô Vịnh Vy, Thang Chấn Trung....

$9.50
Tung Hoanh Thien Ha

*Tung Hoành Thiên Hạ* Tức *Tung Hoành Tứ Hải II*

English Title: ''To Where He Belong II''

Item Description: Total 15 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen - Hình Sự, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Đào Đại Vũ, Châu Hải Mi, Đàm Diệu Vân, Lưu Tùng Nhân....

$23.00
Tung Hoanh Tu Hai

*Tung Hoành Tứ Hải*

English Title: ''To Where He Belong''

Item Description: Total 19 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen - Hình Sự, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 19 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Đào Đại Vũ, Châu Hải Mi, Đàm Diệu Vân, Lưu Tùng Nhân....

$29.00
Long Ho Tranh Hung

*Long Hổ Tranh Hùng*

English Title: ''Time Off''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen - Hành Động, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Huỳnh Nhật Hoa, Trần Pháp Dung, Quách Diệu Minh, Xa Thi Man, Tạ Thiên Hoa, Hứa Thiệu Hùng....

$12.50
Dinh Thien Lap Dia

*Đỉnh Thiên Lập Địa*

English Title: ''The Reunion''

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Han Quoc Huy, Trinh Ban Huy, Chau So Minh....

$18.50
Thiet Huyet Nam Nhi

*Thiết Huyết Nam Nhi*

English Title: ''Blood & Iron''

Item Description: Total 05 DVD-R.

Thể Loại: Hành Động, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 05 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Quan Lễ Kiệt, Lưu Tích Minh, Lương Bội Linh, Huỳnh Thu Sanh, Dương Mỹ Nghi, Dương Được Thới...

$8.00
Nghich Dau Uy Long

*Nghịch Đẫu Uy Long*

English Title: ''Odd Man Out''

Item Description: Total 06 DVD-R.

Thể Loại: Hành Động, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 06 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lương Gia Nhân, Đổ Đức Vĩ, Lữ Phương, Giang Hân Yến, Chu Khiết Nghi, Lưu Giang...

$9.50
Uu Tuyet Than Tham

*Uu Tuyệt Thần Thám*
 

Item Description: Total 06 DVD-R.

Thể Loại: Hành Động, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 06 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trương Thiệu Huy, Đặng Tùy Văn, Thiệu Trọng Hành, Lâm Văn Long, Trương Mỹ Nghi, Thôi Gia Bảo...

$9.50
Liem Chinh Du Tinh

*Liêm Chính Du Tình*

English Title:  "Corruption Doesn't Pay"

Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Hành Động, do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rỏ Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring:Đặng Tụy Văn, Quan Vịnh Hà, Tăng Vĩ Quyên, Thương Thiên Nga, Lý Tử Hùng, Phương Trung Tín.....

$11.00
Diep Vu O Gio

*Điệp Vụ "O" Giờ*

English Title:  "Police Story"

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Hành Động, do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rỏ Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring:Ôn Thiệu Luân, Dương Bảo Linh, Tái Chí Vệ, Tạ Ninh, Trịnh Quân Thích, Thái Gia Lệ

$12.50
Oan Gia Nan Giai
*Oan Gia Nan Giải*Phim cũ
Till When Do Us Part
Item Description: Total 08 DVDs.
Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Rõ
Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Ngô Khải Hoa, Quách Khả Doanh, Hà Báo Sanh, Giang Hân Yến, Ngô Mỹ Hành, Nguyễn Thiệu Tường...

$12.50
Truy Tim Bang Chung 2

Truy Tìm Bằng Chứng II

English Title:  "Untraceable Evidence II"

Item Description: Total 08 DVDs.

Thể Loại: Hành Động, do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rỏ Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring:Gia Vĩ Nam, Trần Tuệ San, Lâm Bảo Di, Lý San San, Lổ Văn Kiệt, Chung Lệ Kỳ

$12.50
Truy Tim Bang Chung

Truy Tìm Bằng Chứng

English Title:  "Untraceable Evidence"

Item Description: Total 08 DVDs.

Thể Loại: Hành Động, do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rỏ Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring:Gia Vĩ Nam, Trần Tuệ San, Lâm Bảo Di, Lý San San, Lổ Văn Kiệt, Chung Lệ Kỳ

$12.50
Per Page      61 - 80 of 170