Xã Hội

Dạng Tape (VHS) chuyển sang DVD.
Sort By:  
Kho Tang Su Nghiep

*Kho Tàng Sự Nghiệp*

English Title: ''Food Life Yummy''

Item Description: Total 11 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Âu Dương Chấn Hoa, Quách Thiện Ni, Hương Hải Lam, Lê Diệu Tường, Dương Tu Kỳ, Thái Tứ Kiện..

$17.00
Ban Tay Nhan Ai

*Bàn Tay Nhân Ái*

English Title: ''Healing Hands''

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ngô Khải Hoa, Lâm Bảo Di, Trương Gia Huy, Tô Vĩnh Khang, Mã Tuấn Vỹ, Trần Chí Thanh..

$18.50
Ban Tay Nhan Ai II

*Bàn Tay Nhân Ái II*

English Title: ''Healing Hands II''

Item Description: Total 15 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ngô Khải Hoa, Lâm Bảo Di, Trần Hào, Trần Khiết Nghi, Tô Vĩnh Khang, Mã Tuấn Vỹ, Trần Chí Thanh..

$23.00
Tu Dien Luyen Ai

*Tự Điển Luyến Ái*

English Title: ''2030 Dictionary''

Item Description: Total 04 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 04 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Chu Nhân, Đổ Văn Trạch, Lý Lung Di, Quách Tuệ, Huỳnh Hữu Nam..

$6.50
Doi A Vuong

*Đời A Vượng*

English Title: ''Life Make Simple''

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Quách Tấn An, Tuyên Huyên, Huỳnh Tông Trạch, Đường Ninh, Tào Vĩnh Liêm..

$18.50
Thoat Vong Phap Luat

*Thoát Vòng Pháp Luật*

English Title: ''When Rules Turn Loose''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Uông Minh Thuyên, Hồ Hạnh Nhi, Trần Kiện Phong, Hạ Vũ

$12.50
So Menh Nguoi Dan Ba

*Số Mệnh Người Đàn Bà*

English Title: ''As Sure As Fate''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lý Khắc Cần, Đăng Lệ Minh, Mai Tiếu Huệ, Quách Thiếu Vân, Trình Khả Di, Trần Tú Châu..

$12.50
Tieu Ngao Tan Thoi

*Tiếu Ngạo Tân Thời*

English Title: ''The Champion''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Singapore thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Toro, Ta Uyen Du, Au Tuyen, Nhan Hanh Thu, Tieu Hua Lap Hoa, Thich Ngoc Huu

$12.50
Doan Cuoi Tinh Yeu

*Đoạn Cuối Tình Yêu*

English Title: ''Trimming Success''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trịnh Gia Vĩnh, Trần Tung Linh, Trần Mãn Chi, Le Diệu Tường, Lưu Đan...

$12.50
Sao Dem

*Sao Đêm*

English Title: ''Starry Night''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ha Nhuan Dong , Khau Trach , Tran Nghi Dung

$12.50
Dieu Mua Michael

*Điệu Múa Michael*

English Title: ''Dance with Michael''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Energy, Lý Hỷ Chân, Nguyễn Kinh Thiên, Thang Chí Vĩ, Mã Chí Tân...

$12.50
Cuoc Tinh Ngang Trai

Cuộc Tình Ngang Trái

English Title: A Matter of Bussiness

Item Description: Total 10 DVDs.

Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVDs 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Thái Thiếu Phấn, Tiên Gia Lạc, Mai Tiểu Huê, Trịnh Kính Cơ, Đặng Thiệu Tôn, Lương Vinh Trung...

$15.50
Buoc Thang Tram

*Bước Thăng Trầm*
 

English Title: ''Ups and Downs''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lưu Tùng Nhân, Ngũ Vịnh Vi, Giang Hoa, Quách Thiếu Vân, Liêu Khải Trí, Trương Châm Duyệt...

$12.50
Chuyen Tinh Xom Cho

*Chuyện Tình Xóm Chợ*

English Title: ''Hope For Sale''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: La Gia Lương, Ngũ Vịnh Vi, Ngô Mỹ Hoành, Hạ Vũ, Trình Khải Vi, Lưu Nhã Lệ, Ngô Văn Hân, Lý Gia Thanh...

$12.50
Co Hoi Mong Manh

*Cơ Hội Mong Manh*

English Title: ''Slime Change''

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Tham Dien Ha, Vien Khiet Doanh.....

$15.50
Luoi Tinh

*Lưới Tình*

English Title: ''Web of Love''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Truong Kha Di, Quach Tan AnÂu Dương Chấn Hoa, Thiệu Mỹ Kỳ

$12.50
So Kiep Oan Gia

*Số Kiếp Oan Gia*

English Title: ''Back to Square One''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Ngô Khải Hoa, Diệp Đồng, Trần Hào....

$12.50
Duyen Tinh Xung Khac

*Duyên Tình Xung Khắc*

English Title: ''The Misfits''

Item Description: Total 06 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Vui, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 06 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Huynh Nguyen Than, Mau Hien Nhan, Trang Van Thanh, Tran Quoc Duyen....

$9.50
Quai Kiet Tan Hinh

*Biết Đường Thử Thách*

English Title: ''The Disappearance''

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Vui, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lâm Gia Đống, Trần Diệu Anh, Trần Khải Thái, Dương Thiên Hoa, Lâm Bảo Di, Quan Bảo Tuệ ....

$12.50
Duong Cung

*Đường Cùng* tức *Nghĩa Bất Dung Tình 2*

English Title: ''The Way Of No Return''

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Huỳnh Nhật Hoa, Quách Kim, Mai Đình, Ôn Thiệu Luân, Siêu Binh....

$18.50
Per Page      101 - 120 of 169