Xã Hội

Dạng Tape (VHS) chuyển sang DVD.
Sort By:  
Hung Ba Thuong Hai

*Hùng Bá Thượng Hải*
 

English Title: ''Storm in ShangHai''

Item Description: Total 05 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 05 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trịnh Thiếu Thu, Châu Tuệ San....

$8.00
Than Tuong Ma Anh

*Thần Tượng Ma Ảnh*

English Title: ''The Old Miao Myth'' Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Phim  Ma, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp  Audio: Vietnamese  language

 

 

 

 

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lữ Lương Vĩ, Lưu Đức Hòa, ....

$11.00
Duyen No Xuan Thi

*Duyên Nợ Xuân Thì*
 

English Title: ''Love Me - Love Me Not"

Item Description: Total 05 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 05 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trần Ngọc Liên, Thang Trấn Nghiệp, Tăng Giang, Lý Lâm Lâm....

$8.00
Cuc Toc Truyen Thuyet 2

*Cực Tốc Truyền Thuyết 2*

English Title: ''The Legend of Speed 2"

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Trung Hoa thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

  

Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Lý Oai, Lưu Lượng Tá, Nhan Dĩnh Tư, Tùy Đường, Lý Giai Dự, Trịnh Bân Huy....

$12.50
Doan Tinh Thoi Phong Bao

*Đoạn Tình Thời Phong Bạo*

English Title:  "Before Dawn"

Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rỏ Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Phương Trung Tính, Lê Mỹ Nhàn, Lâm Văn Long, Ngụy Tuấn Kiệt, Dương Linh, Hạ Thiệu Thanh.....

$11.00
No Hai Con Hong

*Nộ Hải Cô Hồng*

English Title:  "Drifters"

Item Description: Total 08 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội, do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 08 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rỏ Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Lâm Văn Long, Lưu Tích Minh, Lương Bội Linh, Lê Tư, Hồ Phong, Nam Hồng.....

$12.50
Ba Vuong Kieu Hoa

*Bá Vương Kiều Hoa*

English Title:  "Yang's Women Worriors"

Item Description: Total 07 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Vui, do Hồng Kong thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rỏ Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Thiệu Mỹ Kỳ, La Gia Lương, Trần Thục Lan, Lô Uyển Ân, Sở Nguyên, Hà Bảo Sanh.....

$11.00
Giao Su Guong Mau

Giáo Sư Gương Mẫu

English Title: The least likeky to succeed

Item Description: Total 03 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội , do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 03 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Nhâm Đạt Huê, Phung Túy Phàm, Trang Tịnh Nhi, Quan Cúc Anh...

$5.00
Tien The Oan Gia

*Tiền Thế Oan Gia*

English Title:  "The Trail Of Love!"

Item Description: Total 07 DVDs.  Phim Cũ

Thể Loại: Tình Cảm, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Tốt

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring:Lý Mỹ Phương, Tăng Hoa Thiện, Thang Trấn Tôn, Hạ Bìn, Cổ Cự Cơ, Âu Dương Chấn Hoa..

$11.00
Nguoi Tinh Trong Mong

*Người Tình Trong Mộng*

English Title:  "Live For Life!"

Item Description: Total 06 DVDs.  Phim Cũ

Thể Loại: Tình Cảm, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 06 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Tốt

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring:Tăng Huệ Thiện, Trịnh Hạo Nam, Lý Uyển Huê, La Gia Lương, Liễu Anh Hồng, Lý Long Cơ..

$9.50
Cuoc Doi Sa Doa

  *Cuộc Đời Sa Đọa*

English Title:  "Debts of A Life Time!"

Item Description: Total 07 DVDs.  Phim Cũ

Thể Loại: Tình Cảm, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Tốt

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring:Lữ Tụng Hiền, Ngụy Tuấn Kiệt, Phó Minh Hiền, La Lạc Lâm, Mary Hân..

$11.00
Thien Su Cua Dia Nguc

*Thiên Sứ Của Địa Ngục*

English Title:  "One Good Turn Deserves Another"

Item Description: Total 07 DVDs.  Phim Cũ

Thể Loại: Tình Cảm, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Tốt

Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring:Trương Khả Di, Trần Khải Thái, Tô Ngọc Hoa, Quan Bảo Tuệ, Phan Chí Văn, Hứa Thiệu Hùng..

$11.00
Thien La Dia Vong

*Thiên La Địa Võng*

English Title:  "Heaven's Retribution"
Item Description: Total 21 DVDs.  Phim Cũ
Thể Loại: Tình Cảm, do Á Châu thực hiện .
Số Dĩa: 21 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Tốt
Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring:Nhâm Đạt Hoa, Mễ Tuyết, Huỳnh Nhật Hoa, Ông Hồng, Ngô Khải Hoa, Thích Mỹ Trân...

$33.50
An Oan Tinh Thu
*Ân Oán Tình Thù*Phim cũ
The Great Vendetta
Item Description: Total 09 DVDs.
Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Rõ
Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Trịnh Thiếu Thu, Huỳnh Tân, Huỳnh Thục Nghi, Giang Đồ, Du Dương, Quan Hải Sơn...

$14.00
The Gioi Muon Mau
*Thế Giới Muôn Màu*Phim cũ
Invisible Journey
Item Description: Total 08 DVDs.
Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Rõ
Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Tuyên Huyên, Lâm Bảo Di, Đằng Lệ Danh, Đường Văn Long, Đàm Tiểu Hoàn, Đặng Hạo Quang, Tào Vĩnh Liêm, Quách Phong...

$12.50
Troi Ban Duyen Tinh
*Trời Ban Duyên Tình*Phim cũ
A Good Match From Heaven
Item Description: Total 07 DVDs.
Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Rõ
Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Khương Đại Vĩ, Ôn Thiệu Luân, Thương Thiên Nga, Tuyên Huyên, Quách Ải Minh, Nguyễn Thiêu Tường...

$11.00
Vuot Rao Hon Nhan
*Vượt Rào Hôn Nhân*Phim cũ
At Point Blank
Item Description: Total 08 DVDs.
Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Rõ
Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: La Gia Lương, Tạ Thiên Hoa, Hồ Hạnh Nhi, Uyển Quỳnh Đan, Tô Ngọc Hoa, Viên Thể Vân...

$12.50
Phap Noi Tinh
*Pháp Nội Tình*
Innocently Guilty
Item Description: Total 08 DVDs.
Thể Loại: Luật Pháp, do ATV thực hiện .
Số Dĩa: 08 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Rõ
Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Huỳnh Nhật Hòa, Viên Vịnh Nghi, Điềm Nữu, Trịnh Tắc Sĩ, Lý Xán Sâm, Lưu Vĩnh...

$12.50
Cuoc Doi Qua Ong Kinh
*Cuộc Đời Qua Ống Kính*Phim cũ
The Movie Maze
Item Description: Total 06 DVDs.
Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 06 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Rõ
Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Lưu Thanh Vân, Cung Tử Ân, Trần Đình Oai, Lưu Mỹ Quyên...

$9.50
Bac Dau Tien Phong
*Bắc Đẩu Tiền Phong*Phim cũ
Beastly  Beings
Item Description: Total 03 DVDs.
Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .
Số Dĩa: 03 DVDs 100% uncompressed  DVD.
Video: Hình Ảnh Khá Rõ
Audio: Vietnamese  language

 Phim rất hay, mời bạn mua xem

 

Starring: Trầb Mẩn Nhi, Nhiệm Đạt Huê, Cung Từ Ân, Ngô Trấn Vũ...

$5.00
Per Page      141 - 160 of 170