Dai Loan

Sort By:  
Bao Cong Ky An 1-24

***** Bao Công Kỳ Án 1-24*****
 83 Uncompressed DVDS gồm 24 kỳ án ly kỳ hấp dẫn.

@ Hình Ảnh Và Âm Thanh Của Phim Rất Rõ Và Clear @

Diễn viên:    Kim Siêu Quần,Hà Gia Kính,Lưu Tuyết Hoa,Lưu Đức Khải...

Bao Công Kỳ Án - 1. Bồ Tát Ðình = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án - 2. Chân Giả Trạng Nguyên =  2 Retail dvds

Bao Công Kỳ Án - 3. Cổ Cầm Oán = 2 Retail dvds

Bao Công Kỳ Án - 4.Cửu Ðao Bản = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -5. Ðap Tuyết Tầm Mai = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -6. Họa Trong Ngôn = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -7.Hồng Hoa Ký =  2 Retail dvds

Bao Công Kỳ Án -8. Khổng Tước Ðảm = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -9.Kiếp Song Sinh = 3 dvds

Bao Công Kỳ Án -10.Lôi Ðình Nô = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -11.Mộc Tấc Thảo Tâm = 3 dvds

Bao Công Kỳ Án -12.Mỹ Nhân Ngư = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -13.Ngủ Thử Náo Ðông Kinh = 3dvds

Bao Công Kỳ Án -14.Rể Giả Rể Thật = 2 Retail dvds

Bao Công Kỳ Án -15.Sanh Tử Luyến = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -16.Tầm Thân Ký = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -17.Thanh Long Châu = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -18.Thiên Luân Kiếp = 4dvds

Bao Công Kỳ Án -19.Trảm Trần Thế Mỹ  = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -20.Tử Kim Chùy = 2 dvds

Bao Công Kỳ Án -21.Tuyết Vân Phan Truyền Kỳ = 3 dvds

Bao Công Kỳ Án -22.Uyên Ương Hồ Ðiệp Mộng = 3 dvds

Bao Công Kỳ Án -23.Vương Tôn Ăn Mày  = 4 dvds

Bao Công Kỳ Án -24.Xử Án Bao Miễng = 6 dvds

$139.00
Bao Cong Ky An 25-45 End

***** Bao Công Kỳ Án 25-45 Hết*****
 Đây là phần II gồm 21 kỳ án ly kỳ hấp dẫn. Gồm 55 uncompressed dvds

@ Hình Ảnh Và Âm Thanh Của Phim Rất Rõ Và Clear @

Diễn viên:    Kim Siêu Quần,Hà Gia Kính,Lưu Tuyết Hoa,Lưu Đức Khải...

 

Bao Công Kỳ Án - 25. Thám Âm Sơn = 2 Retail dvds

Bao Công Kỳ Án - 26. Đồ Long Ký =  3 dvds

Bao Công Kỳ Án - 27. Thiên Hạ Đệ Nhất Trang =  3 Retail dvds

Bao Công Kỳ Án - 28. Thu Nương = 2 Retail dvds

Bao Công Kỳ Án - 29. Lý Miêu Hoán Chúa =  2 Retail dvds

Bao Công Kỳ Án - 30. Thẻ Bài Trinh Tiết =  2 dvds

Bao Công Kỳ Án - 31. Ba Hồi Trống Giục = 4 Retail dvds

Bao Công Kỳ Án - 32. Địch Thanh =  3 dvds

Bao Công Kỳ Án - 33. Tinh Hoa Kiếp =  2 dvds

Bao Công Kỳ Án - 34. Song Thành Ký =  2 dvds

Bao Công Kỳ Án - 35. Âm Dương Phán =  3 dvds

Bao Công Kỳ Án - 36. Nở Trảm Công Tôn =  3 dvds

Bao Công Kỳ Án - 37. Hiếu Tử Chung Lạc =  4 dvds

Bao Công Kỳ Án - 38. Trảm Vương Gia = 2 Retail dvds

Bao Công Kỳ Án - 39. Bàng Phi Hữu Tín = 2 dvds

Bao Công Kỳ Án - 40. Chân Giả Bao Công = 3 dvds

Bao Công Kỳ Án - 41. Trảm Bàng Thăng = 3 dvds

Bao Công Kỳ Án - 42. Song Đinh Ký = 2 Retail dvds

Bao Công Kỳ Án - 43. Ô Bổn Ký = 1 dvd

Bao Công Kỳ Án - 44. Báo Ân Đình = 2 Retail dvds

Bao Công Kỳ Án - 45. Bao Công Từ Quan = 5 dvds **** dĩa 2 có chút hư về tiếng

$91.50
Giong Song Ly Biet (Retail)

* Giòng Sông Ly Biệt* (Retail)

English Title: Lovers Under The Rain

Item Description: Total 20 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 20 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Tần Hán, Lưu Tuyết Hoa, Cầu Phong, Triệu Vĩnh Hương, Khưu Lâm Lâm, Tăng Á Quân...

$32.00
Huy Nuong Uyen Tam (Retail)

* Huy Nương Uyển Tâm* (Retail)

English Title: Maid Wan Xin

Item Description: Total 04 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 04 DVD-R 100% compressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Đặng Tùy Vân, Lý Tôn Hàn, Lý Băng Băng, Chu Vũ Thần, Lưu Hữu Khánh...

$6.50
Huyet Sac Tan Duong

* Huyết Sắc Tàn Dương *

English Title: Bloody Sunset

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lý Lập Quần, Từ Khánh, Tống Xuân Lệ, Gia Nhất Bình....

$18.50
Me Ho Bo Meo (VNLT)

Mẹ Hổ Bố Mèo (VNLT)

English Title: Tiger Mom
Item Description: Trọn bộ 15 DVDs-Retail gồm 45 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 15 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$23.00
Tinh Buon (Retail)

* Tình Buồn* (Retail)

English Title: Sad Love

Item Description: Total 15 DVD-Retail.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Tần Hán, Lưu Tuyết Hoa, Cầu Phong, Triệu Vĩnh Hương, Dương Hoài Dân, Lý Thiên Trụ

$23.00
Vo Tac Thien (Retail)

Võ Tắc Thiên - Nhất Đại Nữ Hoàng (Retail)

English Title: Empress Wu Zetian

Item Description: Total 20 DVD-Retail.

Thể Loại: Lịch Sử , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 20 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

Starring: Phan Nghinh Tử, Lương Tu Than, Trần Bội Linh, Hứa Gia Vinh...

$32.00
Thu Kiem Tinh Hiep (Retail)

Thư Kiếm Tình Hiệp (Retail)

English Title: Love of A Swordsman

Item Description: Total 11 DVD-R.

Thể Loại: Kiếm Hiệp , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 11 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

$18.50
Xac Suat Hon Nhan (VNLT)

Xác Suất Hôn Nhân (VNLT)

English Title: Marry Me, Or Not??
Item Description: Trọn bộ 5 DVDs-Retail gồm 15 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 5 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$8.00
Quan Am Ban Ca (VNLT)

Quan Âm Bán Cá (VNLT)

Item Description: Total 2 DVDs.

Thể Loại: Phật Giáo, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: DVDs 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Khá Rõ  . Audio: Vietnamese  language

$4.00
Quan The Am

Quan Thế Âm
English Title: Goddess of Mercy

Item Description: Total 12 DVDs.

Thể Loại: Phật Giáo, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVDs 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Khá Rõ  . Audio: Vietnamese  language

Note:  Vì đây là phim củ, nên không thể không tránh khỏi tình trạng nhảy hình, mong quý khách thông cảm, phim rất hay và có nhiều ý nghĩa trong cuộc sống

$18.00
Tan Dong Song Ly Biet

* Tân Dòng Sông Ly Biệt *

English Title: Love Under The Rain

Item Description: Total 19 DVD-R.

Thể Loại: Phim Tình Cảm Quỳnh Dao , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 19 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Triệu Vi, Lâm Tâm Như, Cổ Cử Cơ, Tô Hữu Bằng, Cao Hân, Khấu Trấn Hải...

$29.50
Giac Mong Sau Rem

Giấc Mộng Sau Rèm

English Title: Dream Behind The Certain

Item Description: Total 16 DVDs.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 16 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lưu Đức Khải, Trần Đức Dung, Lâm Thùy Dương, Tiêu Tường, Cầu Phong..

$24.50
Lang Nghe Hanh Phuc (VNLT)
Lắng Nghe Hạnh Phúc (VNLT)
English Title: Someone Like You
Item Description: Trọn bộ 7 DVDs-Retail gồm 20 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 7 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$11.00
Mau Cua Nuoc Mat (VNLT)
Màu Của Nước Mắt (VNLT)
English Title: The Wife's Lies
Item Description: Trọn bộ 18 DVDs-Retail gồm 53 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 18 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$27.00
Nguoi Thu Ba (VNLT)
Người Thứ Ba (VNLT)
English Title: To the Dearest Intruder
Item Description: Trọn bộ 5 DVDs-Retail gồm 15 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 5 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$8.00
Ban Trai Cua Me Toi (VNLT)
Bạn Trai Của Mẹ Tôi (VNLT)
English Title: Diamond Lover
Item Description: Trọn bộ 18 DVDs-Retail gồm 70 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 18 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$27.00
Tinh Yeu Quanh Ta (VNLT)
Tình Yêu Quanh Ta (VNLT)(HD Remux)
English Title: Love Around
Item Description: Trọn bộ 07 DVDs-Retail gồm 21 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội Tình Cảm do Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 07 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$11.00
Tinh Chi Duyen Em (VNLT)
 Tình Chị Duyên Em (VNLT)(Retail)
English Title: Half a Fairy Tale
Item Description: Trọn bộ 09 DVDs-Retail gồm 33 Tập.
 
Thể Loại: Xã Hội do Hàn Quốc và Đài Loan thực hiện .
Số Dĩa: 09 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
$14.00
Per Page      1 - 20 of 186