Sat Da Than Tham (Retail)

$2.50
Qty:

*Sắt Đá Thần Thám* (Retail)

English Title: Hard Boiled

Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-Retail.

Thể Loại: Hành Động, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 01 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese/Chinese Language

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Nhuật Phát, Lương Triễu Vĩ, Mao Tuần Quân....

  • Availability: 99
  • Manufacturer: China

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.