Anh Hung Hao Han (Retail)

$2.50
Qty:

*Anh Hùng Hảo Hán* (Retail)
 

English Title: Magic Hero

Item Description: Complete Set 01 DVD-R.

Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

Số Dĩa: 1 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese

Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series. 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Châu Nhuận Phát, Vạn Tử Lương, Lưu Đức Huê....

  • Availability: 100
  • Manufacturer: China

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.