No Giang Ho (Retail)

  $2.50
  Qty:

  *Nợ Giang Hồ* (Retail)

  English Title:

  Item Description: Phim Lẻ: Complete Set 01 DVD-R.

  Thể Loại: Xã Hội Đen, do TaiSeng thực hiện .

  Số Dĩa: 01 DVD-R 100% Uncompressed Retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese/Chinese Language

  Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series.

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring:  Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hòa, Lưu Gia Linh, Vạn Tử Lương....

  • Availability: 100
  • Manufacturer: China

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.