Thieu Nien Duong Gia Tuong (Retail)

  $30.50
  Qty:

  Thiếu Niên Dương Gia Tướng (Retail)

  English Title: The Young Warriors

  Item Description: Total 18 DVD-Retail.

  Thể Loại: Lịch Sử Vua Chúa , do Trung Hoa thực hiện .

  Số Dĩa: 18 DVD-Retail 100% uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

  Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

  Starring: Hà Nguyên Đồng, Ông Gia Minh, Trần Long, Trần Tú Vân..

  • Availability: 99
  • Manufacturer: China

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.