Tan Thuy Hoang (Retail)

  $32.00
  Qty:

  Tần Thủy Hoàng (Retail)

  English Title: The Rise of The Great Wall

  Item Description: Total 20 DVD-R.

  Thể Loại: Lịch Sử Vua Chúa , do Á Châu thực hiện .

  Số Dĩa: 20 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

  Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  StarringLưu Vinh, Mễ Tuyết, Phùng Bửu Bửu, Lưu Tùng Nhân, Vương Vi …

  • Availability: 99
  • Manufacturer: ATV

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.