Duong Mon Ho Tuong (Retail)

  $17.50
  Qty:

  *Dương Môn Hổ Tướng* (Retail)

  English Title: Yang Family

  Item Description: Total 11 DVD-R.

  Thể Loại: Vua Chúa , do Trung Hoa thực hiện .

  Số Dĩa: 11 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

  Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Tô Hữu Bằng, Địch Long, Triệu Nhã Chi, Chea Rim...

  • Availability: 99
  • Manufacturer: China

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.