Cong Chua Hiep Nghia (DVD9-Retail)

  $12.00
  Qty:

  *Công Chúa Hiệp Nghĩa* (DVD9- Retail)

  English Title: "The Mischievous Princess"

  Item Description: Total 05 DVD9-Retail. Gồm 33 Tập

  Thể Loại: Cổ Trang Vui, do Á Châu thực hiện .

  Số Dĩa: 05 DVD-9 100% Uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language Only

  Included: Chapters Selection

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Trương Na La, Tố Hữu Bằng, Hồng Vân, Vương Cường, Trần Tú Lệ, Lữ Hành....

  • Availability: 98
  • Manufacturer: ATV

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.