Sau Le Bong 3 - Ba Doa Hoa (Retail)

$8.00
Qty:

* Sầu Lẻ Bóng 3 - Ba Doa Hoa* (Retail)

Giấc Mộng nguyên tác Quỳnh Dao

Item Description: Total 05 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 05 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Du Tiếu Phàm, Kim Tố Mai, Tú Nại Lân, Lưu Tuyết Hoa, Trương Bội Hoa....

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.