Thai Tu Tranh Hoang Luc

$18.50
Qty:

*Thái Tử Tranh Hoàng Lục*

English Title: The Juvenile Jia-Cing Emperor 

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử, do Á Châu thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Huỳnh Duy Đức, Trương Quốc Lập, Vương Cương....

  • Availability: 100
  • Manufacturer: ATV

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.