Tong Lien Sanh Toa Duong

$18.50
Qty:

*Tống Liên Sanh Tòa Đường*

English Title: The Famous Physician 

Item Description: Total 12 DVD-R.

Thể Loại: Vua Chúa, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 12 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Trương Quốc Lập, Trương Định, Trương Thiết Lâm, Vương Cang.....

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.