Dai Tuong Trinh Thanh Cong

$9.50
Qty:

*Đại Tướng Trịnh Thành Công*

English Title: The National Hero 

Item Description: Total 06 DVD-R.

Thể Loại: Lịch Sử, do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 06 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Hà Gia Kính .....

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.