Ngai Cong Ly

  $17.50
  Qty:
  Ngài Công Lý
  English Title: Mr. Justice
  Item Description: Total 11 DVDs.
  Thể Loại: Tình Cảm Hàn Quốc , do Hàn Quốc thực hiện .
  Số Dĩa: 11 DVDs 100% uncompressed DVD.
  Video: Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 
  Audio: Vietnamese  language Only

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Kim So Yeon, Kim Sang Kyung, Park Ji Yoon...

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.