Nhu Khoi Nhu Suong

$23.00
Qty:

* Như Khói Như Sương * Tức Hai Mối Tình phần 2

English Title: Eternal Love II

Item Description: Total 15 DVD-R.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 15 DVD-R 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Tô Minh Minh, Lưu Đức Khải...

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.