Ben Dong Nuoc

$20.00
Qty:

Bên Dòng Nước

English Title: One Side of the Water

Item Description: Total 13 DVDs.

Thể Loại: Tình Cảm Xã Hội , do Đài Loan thực hiện .

Số Dĩa: 13 DVDs 100% uncompressed  DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Tần Hán, Lưu Tuyết Hoa, Triệu Vĩnh Hương, Lâm Tải Bổi...

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.