Canh Sat Moi Ra Truong 2

14.55€
Qty:

*Cảnh Sát Mới Ra Trường 2*

English Title: ''Police Cadet '85''

Item Description: Total 10 DVD-R.

Thể Loại: Cảnh Sát, do TVBI thực hiện .

Số Dĩa: 10 DVD-R 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

 

 

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring:  Lương Triệu Vĩ, Hoàng Đạo Thời, Trương Mạn Ngọc, La Chí Vĩ....

  • Availability: 98
  • Manufacturer: TVBI

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.