Hoan Chau Cat Cat 2 (Retail)

  $38.00
  Qty:

  *Hoàn Châu Cát Cát 2 * (Retail)

  English Title: The Princess Pearl 2

  Item Description: Total 24 DVD-R.

  Thể Loại: Vua Chúa , do Đài Loan thực hiện .

  Số Dĩa: 24 DVD-R 100% uncompressed retail DVD.

  Video: Retail - Awesome Video Quality [Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp] 

  Audio: Vietnamese  language

  Included: Chapters Selection, Trailer from others TV series

  Phim rất hay, mời bạn mua xem

  Starring: Triệu Vi, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng...

  • Availability: 98
  • Manufacturer: China

  Write Review

  Note: Do not use HTML in the text.