Moi Tinh Nong Tham

$24.00
Qty:

Mối Tình Nồng Thắm

English Title:  Plain Love II
Item Description: Trọn bộ 16 DVDs gồm 32 Tập.

Thể Loại: Xã Hội, do Hong Kong thực hiện .

Số Dĩa: 16 DVDs 100% Uncompressed DVD.

Video: Hình Ảnh Rất Rỏ và Đẹp

Audio: Vietnamese  language

Phim rất hay, mời bạn mua xem

Starring: Lâm Gia Đồng, Trương Khả Di, Mạch Trương Thanh, Tô Ngọc Hà...

  • Availability: 99
  • Manufacturer: TVBI

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.