Tan Van Cong Truyen Ky

$15.00
Qty:

Tấn Văn Công Truyền Kỳ

English Title: Jin Wen Gong Legend
Item Description: Trọn bộ 10 DVDs gồm 20 tập.

Thể Loại: Vua Chúa do HongKong thực hiện .
Số Dĩa: 10 DVDs 100% Uncompressed DVD.
Video: Video Quality A- [Hình ảnh rỏ] 
Audio: Vietnamese .
Included: Chapters Selection

Starring: Lê minh, La huệ minh, Lý trung ninh, Quang nghị, Âu Dương Chấn Huê...
  • Availability: 99
  • Manufacturer: TVBI

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.