Tuyet Sac Khuynh Thanh (VNLT)

$32.00
Qty:
Tuyệt Sắc Khuynh Thành (VNLT)
English Title: Royal Romance
Item Description: Trọn bộ 20 DVDs-Retail gồm 59 Tập.
 
Thể Loại: Cổ Trang Do Trung Hoa thực hiện.
Số Dĩa: 20 DVD-Retail 100% Uncompressed Retail DVD.
Video: Retail - Awesome HD Video Quality [Hình ảnh rất rỏ và đẹp] 
Audio: Vietnamese . Phim Được Lồng Tiếng Việt Tại Việt Nam
Included: Chapters Selection
  • Availability: 100
  • Manufacturer: China

Write Review

Note: Do not use HTML in the text.