Khuyến Mãi - Free DVDs

 

Khuyến Mãi không áp dụng khi dùng code sale.

Khuyến Mãi (Free DVDs) phía dưới chỉ Áp dụng với số tiền còn lại sau khi đã được giảm giá.

For Free DVDs below base on the price after applied discount code and before the shipping cost.

Khuyến Mãi (Free DVDs) 
Giá Tiền Trước Khi Tính Cước PhíKhuyến Mãi (Free DVDs)
Tiền còn lại $70-$90Tặng 1 phim bộ giá $20 trở xuống
Tiền còn lại $91-$140Tặng 2 phim bộ giá $20 trở xuống hoặc 1 phim bộ giá $40 trở xuống
Tiền còn lại $141-$199Tặng 3 phim bộ giá $20 trở xuống hoặc 2 phim bộ giá $25 trở xuống
Tiền còn lại $200-$270Tặng 4 phim bộ giá $20 trở xuống hoặc 3 phim bộ giá $25 trở xuống
Tiền còn lại từ $271 trở lênTặng 5 phim bộ giá $20 trở xuống hoặc 4 phim bộ giá $25 trở xuống

Làm sao để thông báo phim bộ khuyến mãi cho chúng tôi biết?

Cách 1:

Ở phần "CHECK OUT" , quý khách gặp khung có hàng chữ "Add Comments About Your Order. You can write down name of Free DVDs here:"

Quý khách ghi những phim bộ khuyến mãi muốn lấy vào khung này

Cách 2:

Nếu như quý khách không biết dùng cách 1, ở cách 2 này, sau khi quý khách thanh toán tiền xong, xin gởi email đến chúng tôi ở sales@phimbodvds.com và thông báo chúng tôi biết những phim bộ khuyến mãi.

Nếu quý khách trả tiền bằng money order hoặc check, xin ghi phim bộ khuyến mãi muốn lấy.

English Version:

1. If you meet the required above for getting FREE MOVIES, please give the movies you want at the time you check out the basket.

You will see a BOX called: "Delivery Notes or Additional Comments:", you can write the movies you want to have for free.

OR

2. You can email us immediately at: sales@phimbodvds.com after you completed the payment.

If we didn't hear anything from you, after we shipped out, you will be lost your request FREE MOVIES.

We don't shipping FREE MOVIES after we're shipping your order.

WE DON'T EXCHANGE OR REPLACE DISCs FOR FREE MOVIES

Continue